Avilai Szt. Teréz

 

Ávilai Szent Teréz 

Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. április 4-én. Belépve a Kármelita Rendbe nagy léptekkel indult el a tökéletesség útján, misztikus élményekkel megáldva. Magyar nyelvterületen hívják még Nagy Szent Teréznek is, megkülönböztetendő ugyanazon szerzetesrend 19. századi nagy alakjától,Lisieux-i Szent Teréztől, akit viszont Kis Szent Teréznek szokás nevezni.

Rendje megújításán fáradozva sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag, és saját misztikus tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582-ben. Halálának napján a katolikus egyház Assisi Szent Ferencről emlékezett meg, azért a következő napra tették az ő emléknapját. Azonban a naptárreform miatt október 4-ét október 15-e követte, így Szent Teréz ünnepe is október 15-e lett. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg. Főünnepe október 15-én van.
 

Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap, néhol Teréz-szedés a neve. Teréz napját közép-Erdélyben, a Balaton vidékén, Baranyában is szüretkezdő napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret sem süthettek.