Áldott ünnepet kíván mindenkinek az EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezet vezetősége!

2015 FEKETE ALAP

 

Dutka Ákos – Húsvéti vers

 Hozsanna néked Élet és Igazság,

kit keresztre vert a gőg és hatalom,

sziklasírodból égi trónra ültél

a sugaras első Húsvét-hajnalon. 
Azóta mind kik latrok közt kereszten
megváltást váró koldusok vagyunk,
emlékezve a Te öt sebedre
megesküszünk, hogy feltámadunk.

Mert elmúlandó minden, ami földi,
a gőg, a hír, a dics és hatalom,
de él a lélek, aki megdicsőült,
azon a sugaras Húsvét hajnalon.

És él a hit, hogy sziklák meghasadnak,
pecsétek törnek s minden meginog,
de az ige, amely a szádra tódult
egy szó mely megváltott, mégis élni fog.

Ez a szó, mely ajkadon fogamzott
és az új tavaszban mindig itt remeg,
próbáljátok egymást tűrni és szeretni
keresztre hajszolt szegény emberek.

Higgyétek el, hogy Élet és Igazság
e földi létben bús testvér vagyunk,
mert visszatérünk mind a föld porába
és csak ő vigasztal, hogy feltámadunk.