Augusztus 28 – Goethe születésnapja

Goethe

266 évvel ezelőtt  e napon született  Frankfurtban a modern német irodalom zsenijének tartott Johann Wolfgang von Goethe (1749. Augusztus 28.-1832. Március 22.) , német író, költő, biológus, elméleti fizikus, polihisztor.  Munkássága átöleli a költészetet, drámát, prózát, filozófiát és a tudományt.  A Faust című alkotását a modern Európa legnagyszerűbb hosszú versének tartották.

Lipcsében majd Strasbourgban jogot tanult de a költészet inkább vonzotta.

 1775-ben a herceg meghívására a weimari udvarba költözött, ahol elnyerte Károly Ágost rokonszenvét, s hamarosan bizalmas barátja lett. Ágost 1776-ban követségi tanácsosnak majd titkos tanácsosnak, 1782-ben pedig a herceg miniszterelnökének nevezi ki, nemsokára nemességgel is kitüntetik. 

REMÉNY.

Add, sors, kedvem ne apadjon,
Add, hogy kezem ne lankadjon,
S napszámom’ végig betöltse.
Nem, az álmok nem hazudnak, 

Mind e fának, mely ma rúd csak,

Lesz árnyéka, lesz gyümölcse!

(1776.)