adminisztracio összes bejegyzése

Évadnyitó

Szombaton, február 25-én tartotta évadnyitó előadását Szilágysomlyón a Játékakadémia színjátszócsoport. Előadásukban vidám, farsangi kabaréműsorral hangolták jókedvre közönségüket.

Pályázzunk!

Pályázzunk!Igen hasznos pályázati tájékoztató és képzés részesei lehettünk a hétfő délutáni órákban, amelyet Márton Katalin, a Communitas Alapítvány gazdasági irodavezetője tartott gyakorlott és kezdő pályázóknak egyaránt. Az előadó ismertette az elmúlt héten megjelent szaktestületi kiírásokat, kihangsúlyozva és ráirányítva a figyelmet az egyes szaktestületek közötti eltérésekre, jellemzőkre és követelményekre. Kiemelten foglalkozott az elszámolási kérdésekkel, tekintve, hogy az elszámolásnak úgy a tartalmi, mint a pénzügyi elemét egyaránt nagyon fontosnak tartja a pályáztató, ugyanakkor a programok megszervezése mellett a legbonyolultabb részét képezik egy-egy pályázatnak. A kialakult párbeszédben minden érdeklődő választ kaphatott kérdéseire. Köszönjük a Communitas Alapítványnak, személy szerint is Márton Katalinnak, hogy elfogadta meghívásunkat bíztatást és lendületet adva a pályázatírásokhoz.

Kárpát-medencei közművelődési fórum

zenta

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület küldöttsége Széman Péter és Kovács Lilla személyében részt vett Zentán, január 27-28. között a Kárpát-medencei közművelődési fórumon. Pénteken 18:00 órától tartották a Magyar kultúra napja délvidéki központi ünnepségét. A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Szombaton a Kárpát-medencei szervezeteké volt a főszerep. 10:00 órától egy megbeszélésre került sor, melynek címe: Kárpát-medencei közművelődés helyzetképe – rövid közös megbeszélés a Kárpát-medence és a diaszpóra intézményeinek, ernyőszervezeteinek és közösségi szervezeteinek vezetőivel, képviselőivel. Moderált: Sutus Áron. Röviden minden résztvevő szervezet képviselője bemutatkozott, illetve beszélt arról, hogy a saját országukban milyen nehézségekkel küzdenek meg. Ezt követően Szekciómegbeszélést tartottunk, egyik csoport a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal ülésén vett részt, másik csoport pedig a Vajdasági, anyaországi, felvidéki, észak-macedóniai és boszniai magyar szervezetek megbeszéléséhez csatlakozott.

Nagy öröm volt két év kimaradás után újra személyesen találkozni!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22 – A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Szép ünnepnap ez, a nemzeti imánkká vált Himnusz megírása befejezésének napja, mellyel Kölcsey Ferenc ajándékozta meg nemzetét. Ezen ünnepnap jó alkalom ugyanakkor arra, hogy emlékezzünk a 200 évvel ezelőtt, Petőfi Sándorral egyazon évben,1823 január 21-én született Madách Imrére is akinek nagy műve, Az ember tragédiája kétszáz év után is olyan aktualitással bír, mintha írója most is köztünk járna, ihletét a mai életből nyerné.
Az ember tragédiája tizenkettedik színéből kiragadott pár sorral és az Egy őrült naplója ugyancsak 12. részével tiszteljük meg a kultúra napját:
….TUDÓS
Ez őrülés. – Sajátságos, valóban,
A múlt kísértetét feltűnni látni
ÁDÁM
Ne szánjatok. –
MiénkEz őrülés; mi józanságtokat
Nem írigyeljük. Hisz, mi a világon
Nagy és nemes volt, mind ily őrülés,
Melynek higgadt gond korlátot nem ír.
-Szellembeszéd az, mely nemesb körökbűl
Felénk rebeg, mint édes zengemény,
Tanúja, hogy lelkünk vele rokon.
S megvetjük e földnek hitvány porát,
Keresve útat a magasb körökbe. –
….

Egy őrült naplójából

12.

Megmondom e kor embere minő:
Házasságrontó, szerelemszövő.
Tanácsban dús, tettben szegény Lázár,
Ebédhez gyors, éheshez késve jár.
Halottnál sír, de inségnél siket,
Más örömén sír, más baján nevet.
Virágot is csak érdekből nevel
Hogy legszebb díszében törhesse el,
A kis bárányt levágni rendeli,
De vérét folyni mégsem nézheti.
Köszönt négy cifra lónak, s hogyha jő
Isten szamáron, megtagadja ő.
Felrugja az embert, mint az ebet,
De azt hiszi, hogy mindent jóvá tett,
Ha öndicsőségére szobrot rak
Sirjára az egykor felrugottnak.
Az emberen mert ember nem segit,
S ha mégis adja gyér filléreit
Isten nevében adja, attól vár
Jutalmat, mit koldus nem adhat már.
Tál vizben nézi a tengervihart,
Szinpad diszitményén a regghajnalt.
Valódi vészt nem bírna lelke el,
Szabadban meg hives szél fú reggel.
De egy szivemnek mégis vigasza:
Hogy jobb az ember sohsem is vala.

Rajzpályázat

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Én a menyasszony – Az én menyasszonyom”

Rajzpályázat 3-12 évesek számáraMagyar Menyasszony címmel egy igazán különleges, mindenkit megérintő kiállítással készül decemberben a Magyar Nemzeti Múzeum, amelyet több kapcsolódó esemény és program előz meg. Első alkalommal gyermekrajz pályázatot hirdetünk 3 korosztályban, 3-12 éveseknek, ahol arra buzdítjuk a gyermekeket, hogy rajzolják le nekünk, hogy milyenek lennének menyasszonyként, vagy milyennek látják a menyasszonyokat. A legsikeresebb művek alkotóit a múzeum díjakkal jutalmazza, és a pályaművekből válogatást mutatunk majd be a kiállításban.
A fő díjakon túl, a bírálóbizottság döntése alapján és a közönségszavazás eredményeként további értékes különdíjak, csoportos múzeumi programlehetőségek és ingyenes múzeumi belépők találnak majd gazdára.Az esküvők sok mesét ihlettek meg, mindannyian ismerjük a boldog véget, amikor megülték a lakodalmat, és mulattak, azután boldogan éltek, amíg meg nem haltak. De vajon egy hetedhét világra szóló lakodalomban milyen ruhákat hordanak? És vajon milyen ruhát hord egy menyasszony? Erre keressük a választ a most induló gyermekrajz pályázatunk keretében.
A gyerekeket arra buzdítjuk, engedjék szabadon fantáziájukat, és rajzolják le saját magukat menyasszonyként, vagy a leendő menyasszonyukat.
A pályázat kritériumai között szerepel, hogy az alkotások A4-es, vagy A3-mas papírra készüljenek, az elkészült munkákat pedig digitális úton, e-mailben juttassák el a múzeum számára. A befotózott, vagy szkennelt képeket a lehető legjobb felbontásban (max: 4 MB), és JPG, vagy PNG formátumban várjuk, és fontos, hogy a fájlnévnek tartalmaznia kell az alkotó nevét és korcsoportját, illetve értesítési e-mail címet kell még jelölni.
A Bíráló Bizottság tagjai neves szakemberek, így Dr. Simonovics Ildikó divattörténész, szakmuzeológus, a projekt főkurátora, valamint Benes Anita a Daalarna márka alapító-tervezője, a bizottság elnöke.
Pályázati információk:
Nevezési korcsoportok:
Óvodás korosztály: 3-6 éves korosztály
Általános iskola: 1-3. osztály
Általános iskola: 4-6. osztály
Beküldési cím: [email protected]
Beküldési határidő: 2023. február 7.
Részletes pályázati felhívás: https://mnm.hu/hu/muzeum/hirek/magyar-menyasszony-palyazati-felhivas-gyerekek-szamaraA 2023 decemberében megvalósuló Magyar Menyasszony című nagyszabású kiállításon a magyar nő, a magyar menyasszony nézőpontjából ismerhetik majd meg az esküvői szokások, hagyományok, viseletek változását 1522 és 2022 között.
A gyermekrajz pályázat mellett még több programmal készülünk, és hamarosan létrehozzuk az ország legnagyobb online esküvői gyűjteményét is, a különleges darabokat pedig be is mutatjuk decemberben. Addig is bíztatunk mindenkit a múzeum Magyar Menyasszony című facebook csoportjához való csatlakozásra, ahol bárki fotóval mesélheti el saját, vagy családjának esküvői történetét.
Sajtókapcsolat és további informácó: [email protected]

2023 BUÉK!

Január 1. Petőfi Sándor születásnapja

Petőfi Sándor: A TÉLI ESTÉK

 Hova lett a tarka szivárvány az égről?
Hova lett a tarka virág a mezőkről?
Hol van a patakzaj, hol van a madárdal,
S minden éke, kincse a tavasznak s nyárnak?
Odavan mind! csak az emlékezet által
Idéztetnek föl, mint halvány síri árnyak.
Egyebet nem látni hónál és fellegnél;
Koldussá lett a föld, kirabolta a tél.
 Olyan a föld, mint egy vén koldús, valóban,
Vállain fejér, de foltos takaró van,
Jéggel van foltozva, itt-ott rongyos is még,
Sok helyen kilátszik mezítelen teste,
Ugy áll a hidegben s didereg… az inség
Vastagon van bágyadt alakjára festve.
Mit csinálna kinn az ember ilyen tájban?
Mostan ott benn szép az élet a szobában.
 Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván néki meleg hajlékot s családot.
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát,
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpűl tán, most beszáll a szív közepébe.
 Legkivált az esték ilyenkor mi szépek!
El sem hinnétek tán, ha nem ismernétek.
A családfő ott fenn ül a nagy asztalnál
Bizalmas beszédben szomszéddal s komával, Szájokban a pipa, előttök palack áll, Megtelve a pince legrégibb borával;
A palack fenekét nem lelik, akárhogy
Iparkodnak… ujra megtelik, ha már fogy.
 Kinálgatja őket a jó háziasszony,
Ne félj, hogy tisztjéből valamit mulasszon,
Hej mert ő nagyon jól tudja, mit mikép kell,
A kötelességét ő jól megtanulta,
Nem bánik könnyen a ház becsületével,
Nem is foghatják rá, hogy fösvény vagy lusta,
Ott sürög, ott forog, s mondja minduntalan:
“Tessék, szomszéd uram, tessék, komám uram!”
 Azok megköszönik, s egyet hörpentenek,
S ha kiég pipájok, újra rátöltenek,
És mint a pipafüst csavarog a légben,
Akkép csavarognak szanaszét elméik,
És ami már régen elmult, nagyon régen,
Összeszedegetik, sorra elregélik.
Akitől nincs messze az élet határa,
Nem előre szeret nézni, hanem hátra.
 A kis asztal mellett egy ifjú s egy lyányka,
Fiatal pár, nem is a mult időt hányja.
Mit is törődnének a multtal? az élet
Előttök vagyon még, nem a hátok megett;
Lelkök a jövendő látkörébe tévedt,
Merengve nézik a rózsafelhős eget.
Lopva mosolyognak, nem sok hangot adnak,
Tudja a jóisten, mégis jól mulatnak.
 Amott hátul pedig a kemence körűl
Az apró-cseprőség zúgva-zsibongva űl,
Egy egész kis halom kisebb-nagyobb gyermek
Kártyából tornyokat csinál… épít, rombol…
Űzi pillangóit a boldog jelennek,
Tennapot felejtett, holnapra nem gondol. –
Lám, ki hinné, mennyi fér el egy kis helyen:
Itt van egy szobában mult, jövő és jelen!
 Holnap kenyérsütés napja lesz, szitál a
Szolgáló s dalolgat, behallik nótája.
Csikorog a kútgém ott kinn az udvaron,
Lovait itatj’ a kocsis éjszakára.
Húzzák a cigányok valami víg toron,
Távolról hangzik a bőgő mormogása.
S e különféle zaj ott benn a szobába’
Összefoly egy csendes lágy harmóniába.
 Esik a hó, mégis fekete az útca,
Nagy vastag sötétség egészen behúzta.
Járó-kelő ember nem is igen akad,
Egy-egy látogató megy csak hazafelé,
Lámpája megvillan az ablakok alatt,
S fényét a sötétség hirtelen elnyelé,
Eltűnik a lámpa, a bennlevők pedig
Buzgón találgatják: vajon ki ment el itt?


Pest, 1848. január

ÁLDOTT, BÉKESSÉGES KARÁCSONYT!

Nagy Gáspár 

JEGYEZVÉN SZALMASZÁLLAL 

– … mindig és mindig: bűnökben édesült, iramult napok egy szalmaszállal, tudjátok-e? talán a menthetetlent mentitek. – … kívül és belül: poklosan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!