Beszámoló az EMKE-házon idén elvégzett munkálatokról

.

Beszámoló a Magyar házon 2020-ban elvégzett munkálatokról
Az EMKE Magyar ház – amint a dokumentumok  is mutatják – egy több mint száz évvel ezelőtt családi háznak  épült ingatlanban működik. Az épület már kora miatt is, de rendeltetése okán is, az állagmegőrzés mellett, állandó tatarozásra, felújításra, a folyamatosan megújuló élethelyzeteknek megfelelő változtatásokra, azokhoz való alkalmassá tételre szorul.
Miután a 2019-es évben sikerült a ház hátsó részének tönkrement tetőszerkezetét nagyrészt felújíttatni gerendázattal, szigeteléssel, cserepezéssel együtt, az idei esztendőben folytattuk az EMKE Magyar ház felújítási munkálatait. A felújítás előtti beázások teljesen használhatatlanná tették egyik helyiségünket, ennek rendbetételére adtuk be idén is pályázatainkat és fordultunk támogatókhoz. Felújításra szoruló termünk teljes plafonrészét cserélni kellett ( gerendákat, szigetelést), fel kellett újítani az elektromos vezetékeket (huzalok, kapcsoló, konnektorok, lámpa), termopan ajtókra cseréltük a vetemedett, kopott nyílászárókat. A padlózat ebben a helyiségben nem volt eddig javítva, itt betonöntés, padlócsempézés történt, valamint a terem teljes festése. A ház külső fala a salétromos talajvíz miatt ugyancsak rossz állapotban volt, részint lemállott, ez is javításra került, akárcsak a levált ablakpárkány. A járda és lépcsők teljes újjáépítést igényelnének, egyelőre itt is csak a legszükségesebb javításokat tudtuk eszközölni. A hőveszteség csökkentése miatt szükséges lenne a ház külső szigetelése, de a helyiségek belső rendbetétele is (festés, padlózat-javítás) és a frontkerítés, kapu felújítása ill. cseréjére ám ez már a jövő feladatainak részét képezi.
Az idén elvégzett felújítási munkálatok teljes költsége mintegy 24 711 ron volt, amelyből az idei évi pályázatok 19 211 ron-t tesznek ki, ez nagyjából fele-fele arányban a Communitas és BGA alapítványoknál elnyert pályázatok értéke, 5500 ron  támogatóktól illetve saját hozzájárulásból származik. A járványhelyzet miatti szigorítások szerencsére a munkálatokat nem zavarták, sőt, a programok teljes, majd részleges szüneteltetése ez esetben könnyebb munkamenetet biztosított.  Bízunk benne, hogy a jövő évben lassan helyreáll a rend az élő programok megvalósítása tekintetében is, az épület és berendezése korszerűsítését addig is igyekszünk folytatni.  Köszönettel tartozunk a Communitas Alapítványnak és a Bethlen Gábor Alapnak a költségek legnagyobb részben való fedezéséért,  mint ahogy megköszönjük minden további támogatónk hozzájárulását közös Magyar házunk rendbetételéhez.
Széman Rózsa elnök, programfelelős