Citeratábor

Szederinda

Pár napos évzáró utáni előzetes gyakorlás, úgymond előtábor készítette elő azt a háromnapos villámtábort amelynek zárása maga a csoda volt. Pár nap után ilyen gálaelőadást összehozni alsó és középtagozatos, kezdő és haladó csoportos citerások vegyes csapatával bizony nem mindennapi teljesítmény. Ezt a csodát valósította meg a Szentesről évek óta vissza-visszatérő és a népzene terén bennünket mindenben segítő és támogató Nelli nénink, Mélykútiné Németh Kornélia. A Báthory István Alapítvány Szederinda citeracsoportjának helyi oktatójával, Fekete Istvánnal együtt maratoni munkával olyan alapot teremtettek és olyan ismeretanyag birtokába juttaták a kis zenészeket, amellyel bátran vághatnak neki a jövö év kihívásainak. Olyan tudás ez, amely talán nem olyan látványos és sajnos általánosan nem is annyira értékelt mint más tantárgyak tudása, pedig, Kodály Zoltán, az egyetemes zeneirodalom egyik legnagyobb alakja szavaival élve is „Teljes lelki élet zene nélkül nincs.” Gondoljunk csak bele, milyen sivár lenne az életünk zene nélkül! A népzene pedig minden zene alapja és minden népnek a saját zenéje a legnagyobb kincse. A hangszeres zenét tekintve pedig a Szilágyságban „egyedül a citera nevezhető általánosan használt népi hangszernek”- amint azt Almási István népzenekutató, a szilágysági magyar népzene legátfogóbb gyűjtője és legavatottabb ismerője megállapította. Ezt a tudást tehették tehát tarsolyukba és ebből a tudásból büszkén és csillogó szemekkel adtak ízelítőt nekünk is a gála alkalmával a kis citerások. Bízzunk benne , hogy tudásukat jövőre tovább gyarapítják, megőrzik és hasznukra válik majd egész további életükben.

Köszönet illeti az oktatók mellett Szodorai Melinda tanító nénit a mindenes segítségért, Vida Anna igazgatónőt a helyszín biztosításáért.

Külön köszönet a Csoóri Sándor alapnak a zene és táncoktatás támogatásáért valamint az EMKE-nek és a Báthory Alapítványnak a szervezésekért és lebonyolításért.
Mindenkinek kellemes, vídám nyarat, tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Képek a Báthory István alapítvány + EMKE szilágysomlyó és környéke fb. oldalon tekinthetők meg.

A Szederinda hagyományőrző csoport