December 28 – Aprószentek

aprósz. suprikálás

A bibliai történet szerint Heródes király Krisztus születésekor megölette az összes kisded fiút. Aprószentek napján rájuk emlékezünk. Legjellemzőbb ezen a napon a vesszőzés (suprikálás), amikor is a fiúk és a legények házról házra járnak, hogy hajló ággal gyengéden megveregessék a lányokat. Ezzel a szokással azt akarják kifejezni, hogy Betlehemben csak a fiúkat ölték meg, ezért most a lányoknak kell szenvedniük.A bibliai magyarázat mellett a vesszőzés termékenység- és egészségvarázslást is jelent, amit kísérő mondókák fejeznek ki. Vesszőzés után a legényeket borral kínálták, a lányok pedig színes szalagot kötöttek a vessző végére. Néhol úgy tartja a néphit, hogy a megvesszőzött emberek testén nem lesznek kelések, máshol pedig úgy tartják, hogy ezzel a rossz szellemeket hajtják el.

Némely vidékeken (pl. Kalotaszeg, Székelyföld, Alföld egyes falvaiban is) mustármagozásként is emlegetik. Itt  mustármagot kérni küldik a gyermekeket a szomszédba vagy rokonokhoz, ott az ágy alatt kerestetik a mustármagot velük, közben nyírfavesszővel, bottal, esetleg nyújtófával megveregették, hogy „gilvás” ne legyen. Utána ajándékkal – dióval, almával engesztelték meg őket. Nem kétséges, hogy a szokásnak ezt a változatát a mustármagról szóló evangéliumi példázat (Mt 13,31) ihlette: az Isten országa hasonló a mustármaghoz, amely kisebb ugyan minden magnál, mégis hatalmas fává nő, és az ég madarai raknak rajta fészket. A gyermek növekedésében hasonlítson a mustármaghoz, hiszen  vele is teljesedik Isten országa.

aprószenteki vesszőzés