EMKE-díjazottak

Az EMKE 2020-as díjazottai

szobor_hatterrel.png

Idén a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével tartjuk meg 2020. november 7-én, a nagyközönség számára online közvetítésben a Facebook-oldalunkon lesz követhető.

Idén a díjkiosztó gálát a járványügyi intézkedések értelmében szűk körben, csak a meghívottak részvételével tartjuk meg 2020. november 7-én, a nagyközönség számára online közvetítésben a Facebook-oldalunkon lesz követhető.

2020-ban a díjátadó gálára a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházkerület templomában (Kétágú templom) kerül sor, szombaton, november 7-én délután 2 órától.

1. Balázs Ferenc-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Mészkői Unitárius Egyházközség részére – épített és szellemi örökségének őrzéséért és közkinccsé tételéért – Balázs Ferenc-díjat adományoz.

2. Gr. Bánffy Miklós-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dimény Levente színművésznek, rendező- koreográfusnak – érzékeny és kiemelkedő színészi szerepformálásaiért, társulatvezetői munkásságáért, a modern-kortárs táncművészet partiumi megteremtéséért és népszerűsítéséért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

3. Bányai János-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szabó Árpád Töhötöm néprajzkutató részére – gazdasági antropológiai kutatásaiért és intézményvezetői munkásságáért – Bányai János-díjat adományoz.

4. Janovics Jenő-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztősége részére – a magyarságért, valamint a közművelődés terén végzett munkájuk elismeréseképpen – Janovics Jenő-díjat adományoz.

5. Kallós Zoltán-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fazakas János részére – a néptánchagyományok továbbadását szolgáló több évtizedes oktatói és közművelődési munkássága elismeréseképpen – Kallós Zoltán-díjat adományoz. 

6. Kőváry László-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Zsigmond Enikő részére – ismeretterjesztő írásai, színes túratérképei, valamint a székelyföldi borvízpalackozó üzemek elindításában végzett tevékenysége, kimagasló geológusi munkássága elismeréseként – Kőváry László-díjat adományoz.

7. Gr. Kun Kocsárd-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Balázs Bécsi Attila, a TÉKA Alapítvány elnöke részére – az intézményalapító, szórványiskolát és -kollégiumot létrehozó és működtető tevékenysége elismeréseképpen – gr. Kun Kocsárd-díjat adományoz.

8. Monoki István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bedő Melinda részére – a modern könyvtári infrastruktúra megteremtésében elért eredményeiért, könyvtárosképzés, közösségépítés és kistelepülési könyvtárfejlesztés terén végzett odaadó munkájáért – Monoki István-díjat adományoz.

9. Nagy István-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lőfi Gellért részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban, a magyar közösség érdekében kifejtett kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseképpen – Nagy István-díjat adományoz.

10. Poór Lili-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Fincziski Andrea színművész részére – példaértékű és szerteágazó alkotói tevékenysége elismeréseként, érzékenységgel és szenvedéllyel megélt valamennyi szerepéért – Poór Lili-díjat adományoz. 

11. Spectator-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Bodolai Gyöngyi részére – több évtizedes munkásságáért, különös tekintettel a mezőségi szórványközösségek életét bemutató írásaiért, valamint kiemelkedő egészségügyi szakcikkeiért – Spectator-díjat adományoz.

12. Szolnay Sándor-díj
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Sánta Csaba részére – a kortárs szobrászatban kifejtett kimagasló munkássága, a groteszk irányába nyitó, modern vonalú egyedi formavilágának létrehozása elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz. 

ÉLETMŰDÍJ

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Egyed Ákos történész, akadémikus, író részére – a tudományosság terén, az EME megújításában és a KAB létrehozásában végzett munkája elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Cseke Péter író, egyetemi oktató részére – az írói tevékenysége, valamint az ifjú nemzedékek nevelésében végzett munkája elismeréseképpen – életműdíjat adományoz.

DÍSZOKLEVÉL

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Román Televízió Bukaresti Magyar Nyelvű Adása beindulásának 50. évfordulója alkalmából, a szerkesztőség munkájának elismeréseként díszoklevelet adományoz.

TISZTELETBELI TAG

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Brassó megyei szórványban, valamint az EMKE elnökségben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként Házy Bakó Esztert az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta. 

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a romániai magyar civil életben végzett munkájáért, népzenészként és operaigazgatóként az erdélyi magyar zenekultúra terén, valamint a civil szervezetek támogatásában kifejtett sokrétű közművelődési tevékenységéért az EMKE társadalomszervezési alelnökét, Szép Gyulát az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.