Február 2 Gyertyaszentelő Boldogasszony napja

Február a rómaiaknál a legősibb időkben az utolsó hónap volt, záró napja pedig Terminus, tehát a végzés, a befejezés ünnepe. Ez magyarázza, hogy részben a halállal, részben a termékenységgel kapcsolatos kultuszok fűződnek ehhez az időszakhoz.

Február régi magyar (katolikus) neve Böjtelő hava, jelezvén a farsang utáni és húsvét előtti időszakot. A meteorológusok Télutó-ként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Jégbontó havának nevezik, eleink pedig (az Avisura szerint) Szarvastor havának nevezték februárt. A Nap a Halak jegyébe lép.

gyertyaszentelő 2Február 2-a  Gyertyaszentelő  Boldogasszony napja, azaz Mária megtisztulásának napja, mikor a szülés után először mehetett a templomba és mutathatta be Jézust.

A népi hiedelem szerint, ha Gyertyaszentelő Boldogasszony napján fénylik az idő, hideg lészen, de ha keményen fagy, vége a télnek. Ugyanígy Üszögös Péter és Mátyás napján.

A katolikus templomokban a nagymise előtt ezen a napon gyertyát szentelnek, amely jelképezi  a megújuló élet ki nem oltható lángjait. A szentelt gyertya egyike a legrégebbi hazai szentelményeknek.
A magyar középkorban ezen a napon először a tüzet áldották meg, majd ennél a tűznél szentelték meg a gyertyát. Ez a szokás fennmaradt,   a későbbi századokban is  minden katolikus házban a ládafiában, vagy a szentképek rámái mögé erősítve gondosan őriztek szentelt gyertyát.  Ennek nagy szerepet tulajdonítottak az emberi élet során, a bölcsőtől a koporsóig. Gyakran vihar idején gyújtották meg, védelmező céllal. De meggyújtották, ha beteg volt a családban, befalazták az új ház falába, a haldokló kezébe is ezt adták.  A gyerekágyas anya szobájában is ez égett éjjel-nappal, egészen a keresztelőig, „nehogy a pogánykát a gonoszok kicseréljék”.

Ezen naphoz kötődik medvés mondánk is:  e a napon a téli álmot alvó medve felébred, kitekint a barlangja bejáratán, hogy megnézze, milyen az idő. Ha derült az ég és szépen süt a nap, enyhe a levegő, akkor visszamegy és folytatja az alvást. Érzi, hogy még nincs vége a télnek, jöhetnek még  havas fergetegek és  csikorgó hidegek . Ha viszont hideg, téli időt talál, kinn marad, mert érzi, hogy hamarosan vége a télnek, rövidesen megenyhül az idő.