Kölcsey Ferenc születésének 225 évfordulója

 

Kölcsey kézirat

KÖLCSEY FERENC, költő, kritikus, politikus, szónok.

Sződemeteren született 1790. augusztus 8 –án. (Meghalt Csekén, 1838. augusztus 24.)Tizenkét éves korára árva lett, himlő betegség következtében már kisgyermekként bal szemére megvakult. E csapások magányossá, érzékennyé tették. Debrecenben majd Pesten tanult. 1808-tól levelezett Kazinczyval, elküldte neki  verseit. 1815-től Csekén gazdálkodott. 1830-ban a Magyar Tudós Társaság tagja lett. Barátság fűzte Wesselényihez; Történetfilozófiai írásai mellett kritikákat is írt, ezeket azonban nem fogadták egyértelmű elismeréssel. Kazinczytól el is távolodik sőt évekre elhallgat.  A nemzeti irodalom megteremtését tűzte föladatul maga elé. Ennek mintáját a népdal egyszerűségében találta meg. 1823-ban a tetőző nemesi ellenállás idején írta a Himnuszt [Hymnus]. Az alcímben (A magyar nép zivataros századaiból) kifejeződő szerepszerűség népivé és nemzetivé fokozza a verset, közösségivé teszi a vádat és panaszt, könyörgést és emlékezést. 1844-től a költemény Erkel Ferenc megzenésítésében nemzeti himnuszunk.

Utolsó éveiben főként a fiatalokhoz fordult, bennük látta a jövő reménységét. Az ifjúságnak szánta élete erkölcsfilozófiai összefoglalását is. A Parainesis Kölcsey Kálmánnak (1834) unokaöccséhez írt szellemi-erkölcsi végrendelete.

Szatmárnémeti Kölcsey- megemlékezés programja: 

 

Kölcsey  idöszerüsége    Irodalmi tanácskozás a költő születésének 225. évfordulója alkalmából

Szatmárnémeti    augusztus 6., csütörtök     9 00  órakor                                        a Szatmár Megyei Múzeum II. emeleti dísztermében                                            –(Szatmárnémeti Vasile Lucaciu sétány 21.)

A tanácskozást üdvözli és megnyitja:

Dr.  Széman Péter, az EMKE országos elnöke

                                  Muzsnay Árpád, az EMKE partiumi alelnöke

Tanácskozásvezető:

Jánosi Zoltán irodalomtörténész (Nyíregyháza)

Előadások:

 Csorba Sándor irodalomtörténész (Nyíregyháza): Kölcsey Ferenc önéletírásai és amik mögöttük vannak

Mercs István irodalomtörténész (Nyíregyháza):  Irodalmi portrék Kölcsey Ferencről a XX. század elejéről

Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey és a reformországgyűlések

 Szili Katalin jogész (Pécs) : Kölcsey az országgyűlési követ és parlamenti szónok

Szünet

Tanácskozásvezető:

    Duray Miklós közíró (Pozsony)

Előadások:

   Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár):  Múzsák birodalmában az idilltől a drámaiságig

 Takács Péter történész (Nyíregyháza):  Négy Kölcsey vers és a Parainesis

 Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey történelmi tudata és történetfilozófiája      

  Kereskényi Sándor irodalomtörténész (Szatmárnémeti):   A szerelem értelmezése Kölcsey Ferenc Celestina  című  megemlékezésében

 

Ebédszünet

  17 00 órakor  (kelet-európai idő szerint !)      A tanácskozás folytatása

 

Nagykároly     –a Károlyi kastély előadótermében –

 

A tanácskozás résztvevőit üdvözli:

                           Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke

 

                       Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere         

 

      Tanácskozásvezető:

                Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest)

 

Előadások:

Jánosi Zoltán irodalomtörténész (Nyíregyháza):      „Négy szócskát üzenek”

  • Kölcsey Ferenc küldetése  –

 

         Ratzky Rita irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey Ferenc retorikája a megyei és országgyűlési beszédeiben

 

         Szabó Zsolt irodalomtörténész (Kolozsvár):                         Riportsorozatból regény

          –  Szentimrei Jenő Ferenc tekintetes úr című regényének előzményeiről –

 

Szünet

Tanácskozásvezető :  Németi  János történész (Nagykároly)

 

Előadások:

 

Szilágyi László pszichológus (Nyíregyháza):     Kölcsey lelki „poétai helyei

 

      Cs. Varga István irodalomtörténész (Eger):              „Nyújts feléje védő kart…                –  Észrevételek a Hymnus értelmezéséhez

  Duray Miklós közíró (Pozsony): Kölcsey, a nemzetének elkötelezett   szabadelvű magyar

 

  1. augusztus 7., péntek

Sződemete –   a templomkeretben  lévő Kölcsey-szobor előtt   –

 

 

17 00 órakor                    26. Szödemeteri Kölcsey-megemlékezés

 

A résztvevőket köszönti:

            Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke

 

             Pakulár István  református lelkész

 

             Gheorghe Marian, Sződemeter polgármestere

    A rendezvény fővédnökeinek  üdvözlő beszéde:

     Adrian Ştef, a  Szatmár Megyei Tanács elnöke

 

     Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Konzuli köszöntő

Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja

 

Felkért  ünnepi szónokok:

Szentmártoni János, költő, a Magyar Írószövetség elnöke

 

        Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest)

 

Régiók üdvözlete:

Duray Miklós, közíró (Pozsony)

 

      Zubánics László, történész, az Ukrajnai MDSZ elnöke (Beregszász)

                  Kölcsey Ferenc Hymnus című költeményét elszavalja:

         Varga Sándor  szatmári színművész

 

Közreműködnek:            álmosdi, debreceni, nagykárolyi, szatmárcsekei és tasnádi, szavalók

 

Fellép:        Nauner Agárdi Éva vezetésével az aranyfokozatú  Dancs Lajos Népdalkör (Mátészalka)

Díszőrséget állnak a szilágysomlyói  16-os számú Báthory István cserkészcsapat  tagjai

 

A koszorúzást levezeti:        Bendel József  mérnök