Meseszombat: A fehér ló és a szőke herceg

Meseszombatunkon Vivien 2015-ben írott meséjét közöljük a Csenge frissen készült illusztráviójával és a szerkesztő, meseíró Tekei Erika véleményezésével. Tekintve, hogy pünkösdre és gyermeknapra is készülünk, ezért a mai mesetár két ráadást is tartalmaz, fogadja szeretettel ki-ki érdeklődése szerint.

A FEHÉR LÓ ÉS A SZŐKE HERCEG

Élt egyszer egy király s annak volt három fia: az egyik szőke, a másik barna és a harmadik fekete hajú. Az egyik szebb volt, mint a másik, de mégis a király titokban a szőke hajú fiát szerette legjobban, hisz ő volt a legmegbízhatóbb, legőszintébb, aki a legkisebb is volt egyben.

Egy nap gyász borult az egész királyságra, mert a király meghalt. Azonban megtalálták a király végrendeletét, amiben az állt, hogy : Királyságomat mostantól legkisebb fiamnak adom, aki remélem okosan fogja vezérelni az országomat.

Ezen a két nagyobbik fiú felháborodott és a népnek ezért sok hazugságot terjesztett a szőke királyfiról, s ez a népnek nem tetszett, ez okból pedig kiküldték őt az országból.

A szőke herceg úgy döntött, hogy ha már se háza se pénze, el kéne indulni szerencsét próbálni. Hét nap s hét éjjel gyalogolt hegyen völgyön át, míg egy házra talált a semmi közepén. Gondolta, már úgy is elfáradt, beszegődik s talán még munkát is kap. Ott egy öregasszony lakott egyedül, magányosan, hát befogadta a királyfit, sőt még munkát is adott.

  • Ha teljesíted mindazt amit kérek, két nap alatt meglepetés fog érni téged – mondta az öreg néni.
  • Jól van öreganyám, én magának bármit, hiszen megengedte, hogy megpihenjek hajlékában – válaszolta a fiú.
  • Nos a két nap alatt két kérésem les, mindennap egy. Első kérésem, ma sötétedésig hozz egy madarat, amelyik úgy született, hogy nem tud repülni.

A királyfi ekkor megijedt: hát hol találjak én egy ilyen madarat?!-gondolta . Úgy döntött, hogy elmegy a ház melletti kerek erdőbe, hátha ott beleütközik egy ilyen féle-fajta madárba. Ahogy ballagott végig az erdőben nagy szomorúan, találkozott egy gyönyörű fehér lóval, ez megkérdezte tőle:

  • Miért vagy szomorú ifjú legény?

A fiú elmesélte, hogy s mint megy a sorsa, a ló pedig így válaszolt:

  • Én tudok rajtad segíteni.

Erre egy pávát varázsolt a szőke királyfi elé, aki megköszönte és visszament a házhoz. Mikor az öreganyó meglátta a pávát, nagyon meglepődött – Jól van fiam, teljesítetted amit kértem. Holnap reggel az lesz a feladatod, hogy hozz egy állatot ami hófehér és egy más színű szőrszál se legyen benne.

A királyfi máris a fehér lóra gondolt, amit reggel el is hozott az öreganyónak, a ló beleegyezésével.

  • Mind a két kérésemet teljesítetted, ezért tied a ló, mert eddig az enyém volt s én mondtam neki, hogy segítsen rajtad – mondta az öregasszony.

Az ifjú legény továbbment az új lovával. Nemsokára egy szegény országba ért és annak a falunak  volt egy királya, neki pedig egy lánya. A lányt már ideje volt férjhez adni, ezért az apja kihírdette, hogy annak adja lányát, aki mutat neki egy különleges lovat. Ez a fülébe jutott a szőke királyfinak, aki gondolta, tesz egy próbát. Csakugyan bement a lóval s a leány látva a fehér, beszélő lovat, szeme-szája tátva maradt. Közben a két ifjú egymásba szeretett.

Másnap meg is tartották a lakodalmat, a fehér ló pedig máig is velük ünnepel, ha meg nem haltak.

Pop Csenge – a fehér ló és a szőke herceg

Tekei Erika: A XIV. századi Képes Krónikában maradt fenn ismert lovas mondánk, a fehér ló mondája a legteljesebb történetként, mely szerint az ajándékba küldött fehér lóért cserébe földet, füvet és vizet kért, majd szerzett meg erővel Árpád fejedelem és az ő népe. A monda szerint országot szerez nekik a fehér paripa, csak nem olyan úton-módon, mint ahogyan Vivien meséjének beszélni tudó táltosa segíti a szőke hajú királyfit.
Ügyesen követi a tündérmese szerkezetét A fehér ló és a szőke herceg története. A mesemag a kezdeti nehézséggel kezdődik, elűzik országából a legmegbízhatóbb, legőszintébb kicsi királyfit, akinek igazi mesehőshöz illően próbákat kell azután kiállnia. Segíti őt a jó indulatú, csodás képességű öregasszony és annak fehér lova, a testi és lelki tisztaság, a felsőbbség jelképes vezérállata.
A királyfi őszintesége, ártatlansága, becsületes élete eredményeként mesébe illően szerencsés a végkifejlet is, boldog házassággal ér véget a történet. Nem hiányzik a kezdő- és záróformula sem, vagyis a bevezetés a mesei világba, majd a visszavezetés a földi világba, a halandók világába, ahol a szőke herceg egy szegény ország, tulajdonképpen egy falu „királyának” leányával él máig is boldogan, ha azóta meg nem haltak.   
 
Mesél a rendőr… hangzó mese

És egy kis pünkösdi játék és ének is kötődjön a mai naphoz:

https://youtu.be/WypnSzfek78