November 25 – Katalin napja

 

Szt. Katalin
Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú († 305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje.
Katalin, a szép királylány az egyiptomi Alexandriában élt, és műveltségével kitűnt kortársai közül.
Keresztény hitéért mártírhalált halt. Egyik látomásában megjelent Jézus és eljegyezte. Mártírhalálakor ismét megjelent és megígérte, hogy mindazokat meghallgatja, akik menyasszonyához, Katalinhoz imádkoznak. Így vált Katalin a házasságra vágyó leányok védőszentjévé. Okossága miatt a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett. A középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok szintén védőszentjükként tisztelték. A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Megfélemlítésének eszköze, a késes kerék miatt pedig a fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok, fazekasok tisztelték.
Napjához számos népszokás kötődik. A vízbe tett gyümölcság ha kizöldül karácsonyig, a leány közeli férjhezmenetelét jósolja. Az ágat katalinágnak, katalingallynak nevezik. A jóslás hatékonyságát úgy igyekeztek fokozni, hogy mezítláb mentek az ágért, különböző fákról metszették, lehetőleg lopott ágat vittek a szobába. Volt, aki minden ágnak fiúnevet adott, s amelyik elsőként virágzott ki, olyan nevű férjet várt. Ezen a napon a legények nem látogathatják a lányokat, de ezen a napon tudakozódhattak jövendőbelijük iránt. Például úgy, hogy lopott leányinget tettek a párnájuk alá, vagy egész nap böjtöltek abban reménykedve, hogy megálmodják a feleségüket. Katalin női dologtiltó nap, tilos volt a mosás, viszont volt ahol Katalinkor tyúkot vágtak, mert a hagyomány úgy tartja, hogy ahol ezt nem teszik meg, ott megdöglenek a tyúkok. Vörsön (Somogy) a nagylányok Katalinkor elkezdenek egy almát enni, de naponta csak egy harapást esznek belőle. Amikor az alma elfogy, megfigyelik, hogy milyen nevű férfival találkoznak először, olyan nevű lesz a férjük is.
A Katalin napi időjárásjóslás közismert: „Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog.”
Katalin napja közvetlenül az advent kezdete előtti napokra esik, sok helyen tartottak Katalin-napi bált, utána azonban már sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem lehetett tartani.
Hogy megérted napodat,
Szép felvirradásodat,
Áldjad a Jézusodat,
Megváltó Krisztusodat!

A mennyország piacán,
Ott terem a tulipán
Abból kötnek bokrétát,
Katalinnak koronát.
Felsősegesd (Somogy).