Október 15 Szt. Teréz napja

Avilai Szt. Teréz

 

OKTÓBER 15. TERÉZ NAPJA
Teréz napja sokfelé volt szüretkezdő nap. Egerben, mely tudvalevően híres borvidék, Teréz-szedés a neve. Teréz napját a Balaton vidékén, Baranyában is szüretkezdő napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikoris nem moshattak, kenyeret sem süthettek.

Szent Terézia a spanyolországi Avilában született, 1515. április 4-én. Magyar nyelvterületen hívják még Nagy Szent Teréznek is. A Kármelita Rendbe lépve erősen vallásos, tökéletességre törekvő éltet élt, misztikus élményekkel megáldva. Rendje megújításán fáradozva sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag, és saját misztikus tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 4-én. Halálának napján azonban a katolikus egyház Assisi Szent Ferencről emlékezett meg, azért a következő napra tették az ő emléknapját. A naptárreform miatt viszont október 4-ét október 15-e követte, így Szent Teréz ünnepe is október 15-e lett. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27-én egyháztanítói címmel tisztelte meg. Főünnepe tehát október 15-én van.