Október 6. Aradi vértanúk

Aradi vértanúk album 1893

Legendával emlékezünk.

Aradi vértanúSzármazásaLegenda szerinti utolsó mondata
Aulich Lajos
honvéd tábornok
(1793–1849)
 német„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”
Damjanich János
honvéd tábornok
(1804–1849)
 szerb„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid
gróf, honvéd tábornok
(1802–1849)
 magyar„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő
honvéd altábornagy
(1799–1849)
 örmény„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Knezić Károly
honvéd tábornok
(1808–1849)
 horvát„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Láhner György
honvéd tábornok
(1795–1849)
 német„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
Lázár Vilmos
honvéd ezredes
(1815–1849)
 örmény„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly
gróf, honvéd tábornok
(1819–1849)
 német„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József
honvéd tábornok
(1803–1849)
 magyar„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő
lovag, honvéd tábornok
(1808–1849)
 osztrák„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József
honvéd tábornok
(1796–1849)
 német„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Török Ignác
honvéd tábornok
(1795–1849)
 magyar„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
Vécsey Károly
gróf, honvéd tábornok
(1803-1849)
 magyar„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”