Országos EMKE – hírek

Civilnek lenni jó! – Kárpát-medencei konferencia egy alföldi lovaskúrián

besz_szolnok_cimkep.jpg

Harmadjára rendezett Kárpát-medencei Civil Konferenciát 2016. október 14–16-án a szolnoki Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat – Civil Információs Centrum Lajosmizsén, a Geréby Kúria Hotel és Lovasudvarban. A tanácskozáson öt ország csaknem félszáz képviselője vett részt.

A 2014-ben kezdeményezett, évenkénti rendszerességgel tervezett találkozó elsődleges célja az magyarországi és határon túli szervezetek, illetve rajtuk keresztül a nagyobb közösségek közötti kapcsolat és együttműködés megteremtése, fenntartása, mind kulturális, mind gazdasági szinten. A tanácskozás végén aláírt együttműködési szerződések (az EMKE és a Contact MKSZ között már első alkalommal létrejött ez) megkönnyítik nemcsak a két szervezet és az általuk képviselt régió kölcsönös megismerését, hanem a közös pályázást is.


A főasztalnál Molnár Beáta (Contact MKSz), Fülöp Attila (EMMI)
és Basky András, Lajosmizse polgármestere (további képek hamarosan)

Nem véletlen tehát, hogy egyik kulcskérdését a hétvégi konferenciának a különféle pályázatok, valamint határon átnyúló együttműködési programok ismertetése, megismerése jelentette. Fülöp Attila, az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára például kiemelte, hogy a Nemzeti Együttműködési Alapnál most készülnek elfogadni azt a módosítást, amely szerint egy anyaországi szervezet akkor is pályázhat egyes kollégiumokhoz, ha ugyanannál a kollégiumnál egy határon túli pályázatban partnerként szerepel.

Mihályi Erzsébet a Bethlen Gábor Alap pályázási rendszeréről beszélt, hangsúlyozva, hogy a jövőben az eddigi nyílt és egyéni elbírálású pályázatok mellett külön figyelmet fordítanak a testvértelepülési, illetve ifjúsági programok támogatására, valamint folytatódnak a vállalkozássegítő projektjeik is.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről Kocsy Béla arról a tervezetről tájékoztatott, mely szerint a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) támogatja a NAK azon javaslatát, mellyel szeretné kiterjeszteni falugazdász-hálózatát a határokon túlra is, Erdélyben három régióval számolnak. A projekt azt is elősegítené, hogy az erdélyi gazdák is bekapcsolódhassanak az európai körforgásba, ugyanis Románia jelenleg nem tagja a Copa Cogecának (európai gazdászszervezet).


A főasztalnál: Molnár Beáta, Baksy András, Mihályi Erzsébet (BGA) és Kocsy Béla (NAK)

Savanyú Adrián nevében Molnár Beáta mutatta be a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztályának 2014–2020 Határon Átnyúló Együttműködési Programok című projekt tervezetét, illetve a már beindult fejlesztéseket. A program keretében Magyarország és a szomszédos államok 7 határon átnyúló, 4 transznacionális és 4 interregionális projektre adhatnak le pályázatokat.


Vincze László (EMKE), Márton András (Sokszínű Caritas, Marosvásárhely),
Serfőző Levente (EMKE, HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete)

A szigorúan vett szakmai előadásokon túl tér nyílt a fontosabb, vagy éppenséggel kevéssé ismert szervezetek bemutatkozására. Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért Társulás elnöke a Kárpát-medencei civil együttműködési lehetőségeiről beszélt, valamint részletesebben megismerhettünk egy marosvásárhelyi (Márton András képviseletében) és egy Beregszászi (Makuk János) szervezetet. A konferencián már több ízben részt vevő egyesületek az elmúlt év eredményeiről számoltak be, és jutott hely a kötetlenebb tapasztalat- és eszmecserének is.

Szombat este a kolozsvári Operettissimo együttes műsorával zárult a konferencia.

Az EMKE-t képviselték: Széman Emese Rózsa, Vincze László (OE), valamint Serfőző Levente (elnökségi tag, a Dél-Erdélyi szórvány képviselője)

-szer-
A szerző fotói.