Október 6.

Faludy György: Október 6.

 A vesztőhelyre sáros út vitt
 és kikericsek kékjei.
 Száz év, s meghaltam volna úgyis-
 vígasztalódott Vécsey.
 Lahner György sírt s a földre nézett,
 Damjanich szekéren feküdt,
 Leiningen felmentő honvédek
 árnyát kereste mindenütt.
 S a táj olyan volt, mint a fácán:
 tarlók, fák vérző foltjai,
 és ők, tarkán, libegve, hátán:
 elhulló, bús-szép tollai.

 Aradon így. A pesti téren
 is ütötték a dobokat,
 de ő; nem félt, csak arca széle
 vetett rózsálló lobokat.
 Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
 Branyiszkónál nevét az égre
 karcolta kardja, a híres.
 Ez volt Dembinski hadsegéde,
 Abancourt Károly ezredes.
 S mi elfeledtük. A miniszter,
 bár hívták, maradtak egyedül.
– Az Al-Dunán szólt mély a gázló
 s vénember már nem menekül.
 Leszek bitófán harci zászló,
 ha sorsom ezt így rótta ki-
s habár magyar volt Csány László,
 úgy halt meg, mint egy római.

 A többit, mintha friss, mély sebből
 fröccsen szét érdes csepű vér,
 Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba,
 Olmützbe vitte a szekér.
 Húszan egy odvas pincelyukban,
 nehéz bilincsben, pipájukkal
 egyensúlyozták magukat:
 így éltek, sakkoztak, dohogtak
 és elmélkedtek, jó urak.
 Kegyelmet vártak s forradalmat,
 áldottak-átkozták a hont
 és írtak vert hadakra verset,
 tábornok Bemre disztichont.

 Volt, aki bírta; más kivénhedt;
 olyik megőrült, de az élet
 sodrából mind-mind kiesett.
 Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
 gömbölyödtek a hitvesek.
 S az ország rothadt. A rabságot
 mindjárt megszokta s elfeküdt
 a földön, mint télvízkor vágott,
 rózsás rügyekkel tele bükk.
 E rügyből egy se bontott zászlót:
 a nagy tavaszi láz heve
 kilobbant, múló szalmaláng volt
 vagy átköltözött másfele,
 Londonba, New Yorkba, Turinba
 és hûs lidércként messze táncolt.

 Száz év s a magyar börtönéjjel
 nem változott száz év alatt
 Száz év s az első fordulóra
 ébredtetek és lassan róva
 a lépést, méláztatok róla,
 mit hozott Világos, Arad:
 száz év hűséges ingaóra,
 én folytatom járástokat,
 mások járják lépéstetek,
 s míg árnyékunk a kőpadlóra
 hull hány nap, hét és hónap óta!
 s kihúnyunk, pisla mécsesek:
 sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
 Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
 árnyatok felénk integet.

 (1950, az ÁVH börtönében)

Szeniortánc

Szeniortánc

50 + korúaknak – de fiatalabbakat is örömmel fogadunk

A nyugati világban közel 50 éve hódít ez az egészségmegőrző, kellemes kikapcsolódást nyújtó, ugyanakkor közösségteremtő táncforma.

A szeniortánc zenére történő, kíméletes mozgás, amely tökéletesen illeszkedik a középkorú vagy idősödő ember szervezetéhez. Tánclépéseken keresztül történik az agy tornáztatása, az idegpályák olajozódása. Nincs szükség sem előzetes tánctudásra, sem partnerre feltétlenül, bármikor be lehet kapcsolódni, csatlakozni. Az alaplépések, egyszerűbb lépéskombinációk, mozgás és táncfigurák kíméletesen illaszkednek az idősödő ember izmai, izületei képességeihez és teherbírásához.

A tánc testre és lélekre egyaránt pozitívan hat, fejleszti a koncentrációképességet, memóriát, egyensúlyérzéket és a koordinációt, összehangolja a két agyféltekét, beindítja az öngyógyító folyamatokat. Ezeken kívűl a tánc örömöt, életenergiát ad, oldja a feszültséget, kiegyensúlyozottá teszi az embert.

Célunk, hogy az egészséges mozgás által sikerélményt, szellemi, lelki feltöltődést, jó hangulatot nyújtsunk és biztosítsunk a résztvevőknek.

XXXI. Báthory Napok és a kereteiben zajló EMKE-rendezvények

Minden eddigi Báthory Napok programsorozatnak a fő eseményei a fejedelem születési idópontjához, szeptember 27- hez legközelebb eső hétvégén zajlanak. Ebben az évben a szeptember 15-17. között megtartott Orvostovábbképző után szeptember 29 – október 1 közé tevődött a programok sűrüje. Pénteken, 29-én az EMKE Magyar Házban a Laczikó Enikő Katalin államtitkár asszony által hozott, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala kiállításának bemutatása indította a hivatalos megnyitót melyet az alapítvány tiszteletbeli elnöke, dr. Széman Péter és jelenlegi elnöke, Kovács Zoltán Zsolt jelentett be. Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeumnak immár a helyi EMKE birtokába került „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” című, Arany János életútján végigvezető kiállítását mutatta be Pocsveiler Ilona, az EMKE titkára.
A délután tartalmas Pedagógus konferenciával folytatódott.
Szombaton pedagógus workshoppal indult a nap a Római Katolikus Közösségi Házban, miközben az EMKE Magyar házban gyermekfoglalkozás zajlott. Délután ugyancsak a közösségi házban díjátadó gála következett, majd az EMKE házban két táblaavatóra került sor. A Báthory István Alapítvány szép emblémás táblával ajándékozta meg a XX. működési évét betöltött EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezetet, ezt a ház falán avatták fel. Az udvaron létrehozott Történelmi emlékfalon a város szülöttének, Paszternák Herman József (ismert nevén Joe Pasternak) világhírű filmrendezőnek emléktábláját leplezték le.
A város, városban élő magyarság és természetesen a Báthory István Alapítvány és az EMKE számára legmesszebb mutató eseményt a Báthory-Mártonfi emlékszoba megnyitása jelenti, melyre a táblaavatók után került sor. A pillanatnyilag nem túl sok tárgyi emlékkel rendelkező emlékszobát folyamatosan igyekszünk fejleszteni és mielőbb bekapcsolni a magyar történelmi-turisztikai útvonalakba. Ugyanakkor, az ismeretterjesztő filmek által a helyi iskolák is felhasználhatják majd lehetőségeit. Az EMKE-házban zajló események a kolozsvári Ampelopsis versszínház Petőfi: A helység kalapácsa című felolvasó előadásával zárultak.
A nap a Nagyváradi Művészeti Líceum diákjainak a Római Katolikus templomban tartott színvonalas zenei előadásával folytatódott majd a közösségi ház udvarán a 16. Báthory István cserkéscsapat vidám, tábortüzes programjával ért véget.
Vasárnap az ünnepi szentmisét a templomkertben álló Báthory szobor koszorúzási ünnepsége követte, amely mozzanat egyben mindenkor a Báthory Napok záróeseménye.

Táncház

Ismét pezsgő hangulatú táncház részesei lehettünk az idei Báthory Napok második részének bevezető, mai szóhasználattal élve 0-ik napján. Rózsa Róbert táncoktató és felesége, Rózsa Etelka vezetésével közel 70 gyerek ropta izzadásig a táncot. A talpalávalót a Szamosújvárról érkezett fiatal és kiváló Bagó zenekar szolgáltatta ugyancsak fáradhatatlan energiával és lelkesedéssel. Reméljük mindenkiben új erőt, energiát és jó érzést táplált ez a táncos nap. Köszönjük a Római Katolikus egyházközösségnek, hogy ez alkalommal is rendelkezésünkre bocsájtotta a Közösségi házat valamint a Magyar Népművelők Egyesületének, hogy befogadott programsorozatába és támogatta táncházunkat.

XXXI. Báthory Napok XXIX.OTK

Szeptember 15 – 17 között zajlott az idei Báthory Napok nyitórendezvénye, a XXIX. orvostovábbképző, amely a Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya szervezett a Kallós Zoltán Alapítvánnyal partnerségben.

A konferencia az Egészséges életmód: Egész-ség a kultúrában támakört igyekezett széles kitekintéssel körüljárni. A rendezvény fővédnöke Vákár István, a Kolozs megyei tanács elnöke, védnöke prof.dr. Galuska László, a MET elnöke volt. A szervezést dr. Széman Péter, a MET erdélyi felelőse fogta össze.
Az otthonos és komoly értékeket képviselő kultúrkörnyezetben zajló konferencia fogadta a Kárpát-medence minden magyarlakta területéről érkező orvosdelegációkat és, a téma folytán is, igen érdekes és tartalmas programokat kínált a résztvevőknek. A közel száz résztvevő az előadásokon túl a régi és új találkozások, eszmecserék, beszélgetések és a mezőségi ízek örömét, a gazdag néprajzi gyűjtemény varázsát valamint a szórványkollégium kis növendékeinek szép énekét és Bagó zenekar vérpezsdítő muzsikáját is élvezhette.
A konferencia az ugyancsak komoly kultúrértéket hordozó Boncidai kastély megtekintésével zárult.

Gyarapodás

Köszönet régi és állandó támogatónknak, a Communitas Alapítványnak!

Örömmel értesítjük az EMKE Magyar Házban működö szervezeteket programszervezőinket, programjainkon résztvevő vagy jövőbeni szervezőinket, hogy a Communitas Alapítvány Szórvány szaktestületének támogatásával az EMKE-nek sikerült az idén egy hűtőszekrénnyel, egy mikrohullámú sütővel és egy kis elektromos fű- és sövényvágóval bővítenie a ház felszereltségét.

Íly módon még jobb körülmények között várjuk tevékeny csoportjainkat és ajánljuk további programok szervezésére a házat.

EMKE vezetősége

Citeratábor

Szederinda

Pár napos évzáró utáni előzetes gyakorlás, úgymond előtábor készítette elő azt a háromnapos villámtábort amelynek zárása maga a csoda volt. Pár nap után ilyen gálaelőadást összehozni alsó és középtagozatos, kezdő és haladó csoportos citerások vegyes csapatával bizony nem mindennapi teljesítmény. Ezt a csodát valósította meg a Szentesről évek óta vissza-visszatérő és a népzene terén bennünket mindenben segítő és támogató Nelli nénink, Mélykútiné Németh Kornélia. A Báthory István Alapítvány Szederinda citeracsoportjának helyi oktatójával, Fekete Istvánnal együtt maratoni munkával olyan alapot teremtettek és olyan ismeretanyag birtokába juttaták a kis zenészeket, amellyel bátran vághatnak neki a jövö év kihívásainak. Olyan tudás ez, amely talán nem olyan látványos és sajnos általánosan nem is annyira értékelt mint más tantárgyak tudása, pedig, Kodály Zoltán, az egyetemes zeneirodalom egyik legnagyobb alakja szavaival élve is „Teljes lelki élet zene nélkül nincs.” Gondoljunk csak bele, milyen sivár lenne az életünk zene nélkül! A népzene pedig minden zene alapja és minden népnek a saját zenéje a legnagyobb kincse. A hangszeres zenét tekintve pedig a Szilágyságban „egyedül a citera nevezhető általánosan használt népi hangszernek”- amint azt Almási István népzenekutató, a szilágysági magyar népzene legátfogóbb gyűjtője és legavatottabb ismerője megállapította. Ezt a tudást tehették tehát tarsolyukba és ebből a tudásból büszkén és csillogó szemekkel adtak ízelítőt nekünk is a gála alkalmával a kis citerások. Bízzunk benne , hogy tudásukat jövőre tovább gyarapítják, megőrzik és hasznukra válik majd egész további életükben.

Köszönet illeti az oktatók mellett Szodorai Melinda tanító nénit a mindenes segítségért, Vida Anna igazgatónőt a helyszín biztosításáért.

Külön köszönet a Csoóri Sándor alapnak a zene és táncoktatás támogatásáért valamint az EMKE-nek és a Báthory Alapítványnak a szervezésekért és lebonyolításért.
Mindenkinek kellemes, vídám nyarat, tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Képek a Báthory István alapítvány + EMKE szilágysomlyó és környéke fb. oldalon tekinthetők meg.

A Szederinda hagyományőrző csoport

Citeratábor

Az idei citeratábort egy előtáborral alapozza meg a Szederinda, amelynek során igyekeznek a gyerekek felkészülni arra az intenzív, pár napos találkozásra amit Nelli nénivel töltenek. Fekete István oktató készíti fel a citerásokat gyakorolva az eddig tanultakat. Mélykútiné Németh Kornélia citeraoktató, népzenetanár Szentesről, aki évek óta kíséri figyelemmel, támogatja csoportunkat, a nyári táborokban pedig gyakorlati útmutatással segíti megalapozni a következő évi fejlődést, idén is részese lesz a tábornak, ám ezúttal, gyakorlati okok miatt kissé később és rövidebbre szabottan tarthatjuk táborunkat. Június 19-től tehát előtábor amelynek részleteit és a Nelli nénivel való találkozást a Magyar házban 17-én 10 órától beszéljük meg.

A szervezet fontosabb tevékenységeit jeleníti meg