EMKE közgyűlés 2024

2024. április 13-án, szombaton délelőtt 11 órától rendezi az EMKE idei évi közgyűlését a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében (Bocskai/Avram Iancu tér 13. sz.), valamint 15 órától az EMKE díjak ünnepélyes átadására ugyanezen a helyszínen kerül sor.

Napirend:

Közgyűlés

Közreműködnek Incze Lilla tanárnő diákjai: Orbán Sarolt – hegedű, Sógor Dénes – zongora

11:00 – Megnyitó, köszöntések.

11:30 – Szilágyi Dóra, az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnökének előadása

12:10 – az EMKE elnökségének éves beszámolója (tevékenységi, pénzügyi és felügyelő bizottsági); az EMKISZ éves beszámolója

Javaslatok, hozzászólások

EMKE elnökségi tisztújítás

15:00 – EMKE Díjak átadása – a díj névadójának abc-rendjében.

Közreműködik a Guttman Mihály Pedagóguskórus Bedő Ágnes karnagy vezetésével

Szeretettel várjuk önöket!

Költészet napja

Reménytelenül

Az ember végül homokos,
szomorú, vizes síkra ér,
szétnéz merengve és okos
fejével biccent, nem remél.

Én is így próbálok csalásn
élkül szétnézni könnyedén.
Ezüstös fejszesuhanás
játszik a nyárfa levelén.

A semmi ágán ül szivem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szeliden
s nézik, nézik a csillagok.

Petőfi live! Laczkó Vass Róbert és Székely Norbert előadóestje

Petőfi live!

Egy vidám hangú vándorszínész ügyes-bajos dolgai

Az előadás szinopszisa:

Magyar ember ha Költőt emleget, Petőfi Sándorra gondol, erre a lobbanékony, szenvedélyes, rapszodikus ifjúra, aki ízig-vérig a romantika gyermeke. Költészete közérthető és szorosan összefügg az életével, a maga korában ezért is hatott annyira újszerűen.

Találóan jegyezte meg Pintér Jenő irodalomtörténész, hogy „…a magánéletét rejtegető, tekintélyt tartó, régi költőtípus helyett előlépett a vidámhangú vándorszínész és elmondta ügyesbajos dolgait.” Születésének 200. évfordulóján bátran elmondhatjuk: Petőfi világirodalmi rangú életműve kiállta a próbát. Életpályája pusztán verseiből is megismerhető, éppen ezért Petőfi live! című verses-zenés előadóestünk során mi is arra törekszünk, hogy a Költőt kizárólag a saját hangján szólaltassuk meg, természetesen a magunk eszközeivel. Mi nem csak a forradalmárt látjuk benne, de kifejezetten arra törekedtünk, hogy szubjektív Petőfi-portrénk minden korosztály számára felismerhető legyen.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Petri Mór emlékezete

Szilágy vármegye monográfiájának megírójára, Petri Mórra emlékezünk halála 79. évfordulóján saját versével:

Petri Mór: A pályabér

Szegény maradtam, mint akkor valék,
Amikor ifjan vándorútra keltem.
Egy emberöltőt végigénekeltem,
Sorsharag és koldusbot… Ez a vég.

Csak mentem, míg a lelkem elalélt,
A pályán égő hittel, csüggedetlen,
Az életem álmokra vesztegettem,
Se hír, se semmi… Megadták a bért.

Erdők zugában dalol a madár,
A dala gyógyít, szíved hogyha fáj,
Törődik-e aztán valaki véle:
Hogy a kis dalnok elpusztul-e, él-e?
Szétfoszlik szárnya egy tüskés bokorban,
Sírját se tudja soha senki: hol van?

Látópont lettünk!

Ünnepi keretek között adták át február 27-én Dabason a pozitív elbírálásban részesült egyesületeknek a kitüntető Látópont címet. Az elbírálás a 2023 decembere folyamán benyújtott pályázati anyag tanulmányozása és értékelése nyomán történt. Megtisztelő számunkra a cím elnyerése, hiszen ezáltal Szilágysomlyó is bekerült azon, jelenleg 100 magyar település sorába, amelyek a jó gyakorlatok révén a jövőben tanulmányutak szakmai állomásaiként segíthetik a Kárpát-medence közösségi életének fejlődését, a település és környéke értékeinek szélesebb körben való megismertetését.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Csokorba kötött népdalaink, csokorba kötött vetélkedőink

Több mint húsz éve virítanak az izgalom rózsái ilyenkor télidőben, a fonók, farsangi mókázások idején a gyermekek arcán, amikor a népdalvetélkedőinkre elhozzák csokorba kötött kedvenc népdalaikat. Első, Játékkuckós kis házi vetélkedőink olyan tetszést arattak, hogy hamarosan iskolaszintűvé nőttek az elemi tagozatnál. Ekkortól kezdtük „hivatalosan” számon tartani és számmal jelölni rendezvényünket.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Magyar kultúra napja

Szilágyságközeli tartalommal ünnepeltük pénteken, január 27-én a Magyar kultúra napját az EMKE frissen felújított kiállítótermében. A Szederinda citeracsoport ügyes kis csapata Fekete István vezetésével népdalokkal és egy kétszólamú Bárdos művel teremtette meg a jó hangulatot. Kolozsvárról érkeztek a Művelődés folyóirat szerkesztőségének és a Szabadság napilap szerkesztőségének tagjai, magukkal hozva a Művelődés frissen kiadott mellékletét, amely ezúttal a Berettyómentét választotta témaként.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Köszönet

Felemelő és megható ünnepség keretében vehettem át január 20-án Budapesten a Magyar Kultúra Lovagja elismerő oklevelet és érmet. Ez úton köszönöm meg mindenkinek aki közvetve vagy közvetlenül hozzájárult és támogatott ebben, hiszen közösség nélkül nincs egyén és egyének nélkül nincs közösség. Köszönöm.

Felújítás

December – január folyamán sikerült az EMKE ház kiállító-, előadótermének salétromos nedvességtől máló falait végre felújíttatnunk. A felújításhoz szükséges összeget, 8900 lejt pályázati úton a Bethlen Gábor Alap 2023-as kiírásán nyertük el. A munkálatok alatt derült fény a tetőzet egyes részeinek is a rossz, azonnali beavatkozást igénylő állapotára, amely javítási munkára saját, a ház működését biztosító alapból kellett kiszorítani a 2000 lejes összeget. Mindez utóbbi csak sürgősségi megoldásokra volt elég, az épület első része tetőzetének teljes felújítására lenne szükség. Ennek érdekében próbálunk további forrásokra is pályázni, de hálásan fogadunk bármely más támogatást is.

Bankszámlaszámunk: RO32 RZBR 0000 0600 0246 6818

Közös házunk érdekében minden támogatást előre is megköszönünk!

A szervezet fontosabb tevékenységeit jeleníti meg