Bogdán Zsolt előadóestje

Az EMKE zilahi szervezete szeretettel vár minden érdeklődőt Bogdán Zsolt kolozsvári színművész előadására.

Az előadás helyszíne: a zilahi Vigadó.

Időpont: nov. 24, péntek, 19 óra

Belépés díjtalan

A MAGYAR SZÓRVÁNY NAPJA

Az RMDSZ 2011-ben nyílvánította november 15-ét, Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem születésének és halálának napját a magyar szórvány napjává. A magyar Országgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyarság iránt viselt, az alaptörvényben rögzített felelősségnek megfelelve szintén elfogadta és beiktatta e napot mint a Magyar szórvány napja.

Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban

    Fejünkre por hull, régi vakolat,
így énekeljük a drága Siont;
egér futkározik a pad alatt
s odvából egy-egy vén kuvik kiront.
    Tízen vagyunk: ez a gyülekezet,
a tizenegyedik maga a pap,
de énekelünk mi századok helyett,
hogy hull belé a por s a vakolat,
a hiúban a denevér riad
s egy-egy szuvas gerenda meglazul:
tizenegyedikünk az árva pap,
tizenkettedikünk maga az Úr.
    Így énekelünk mi, pár megmaradt
– azt bünteti, akit szeret az Úr –,
s velünk dalolnak a padló alatt,
kiket kiirtott az idő gazul.

https://youtu.be/qzhgwCQszSo

Szeniortánc

Nagy érdeklődés övezi és igen kellemes, derűs hangulat jellemzi az EMKE kereteiben az elmúlt hónapban elindított szeniortánc programot amelynek csoportvezetője és irányítója, és egyben a jó hangulat megteremtője is a zilahi Bakó Gál Magdolna.

Koszorúzás a történelmi emlékfalnál

Október 23-án Vida Anna tanárnő irányításával emlékezett a Báthory István iskola diáksága az 56-os forradalomra. Az EMKE magyar ház udvarán lévő történelmi emlékfalnál a cserkészek megkoszorúzták a Bálint Michell által készített emlékplakettet.

Operabérlet

Tájékoztató

Újra bérletet hirdet a Kolozsvári Magyar Opera a 2023-2024-es évadban! A jegyváltással ellentétben a bérletek megvásárlása az egész évadra kedvezményes helyet biztosít tulajdonosának Operánk nézőterén. A felnőtteknek szóló Színes operabérlet amely öt nagyszínpadi előadást tartalmaz 100 lejbe,  míg a középiskolások és egyetemisták részére összeállított Diákbérlet 50 lejbe kerül. A Diákbérletekre érvényes előadások esetén kérjük, részvételi szándékukat jelezzék jegypénztárunknál egy héttel a produkció előtt!

A Színes operabérlet előadásai (ára: 100 lei):

• Giuseppe Verdi: Aida

• Giacomo Puccini: Bohémélet

• Giuseppe Verdi: Traviata

• Giuseppe Verdi: Rigoletto

• Giacomo Puccini: Manon Lescaut

Diákbérlet (ára: 50 lei, diákigazolvány felmutatásával)

• Szabadon választható 5 előadás

Az Opera ezúttal is fenntartja a műsorváltoztatás jogát. Bérletek köthetők az intézmény jegypénztárában hétköznap 10 és 14 óra között. Érdeklődni lehet telefonon is a:

0754-050150, 0741245309   telefonszámokon, illetve az [email protected] e-mail címen.

Aki bérletre tart igényt, jelezze november 20-ig a fent említett telefonszámokon! KÖSZÖNJÜK!

1956 emlékezete

1956 – FORRADALOM SZILÁGYSOMLYÓ TÜKRÉBEN

1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, majd fegyveres felkeléssel folytatódó és véres megtorlásba torkolló forradalom bontakozott ki Magyarországon a Rákosi Mátyás nevével „fémjelzett” kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.
Az események Erdélyben sem maradtak visszhang nélkül. Bár a magyarországi események nem vezettek kifejezett felkeléshez a romániai magyarság körében, de számos csoportosulás jött létre, amelyek szimpatizáltak a magyar forradalmi törekvésekkel. A magyar forradalom leverése után mindez ürügyül szolgált olyan intézkedésekhez, amelyek jelentősen megnehezítették a romániai magyar kisebbség életét.
Az Erdélyben szervezett csoportok egyike volt az ún. Szilágysomlyói csoport Mike András vezetésével. A magyar forradalommal rokonszenvező és kapcsolatfelvételre szervezkedő csoportot 1956. december elején tartóztatták le. Elsőrendű vádlottja a bírósági iratok szerinti névadója Mike András volt.
A kolozsvári Katonai Bíróság ítélte el őket Nagyváradon, 1957. márc. 28-i tárgyalása után, a BTK 209. paragrafusa 3. pontjának a) betűje, valamint a 304. és a 463. paragrafusok alapján: Mike Andrást 15 évre, Boros Istvánt, Szabó Árpád Gergelyt és Szabó Zakariást 7–7 évre, Szabó Gyulát 3 évre.
Utolsó túlélője a csoportnak Szilágysomlyón Szabó Zakariás volt. Síremléke a katolikus temetőben található. Illesse emlékét főhajtás számos közeli és távolabbi bajtársával együtt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Toldi írójához elküldöm lelkemet

Petőfi és Arany barátsága

Rendkívüli irodalmi esnek lehetett tanúja az a kis számú, de lelkes közönség, aki szombaton este jelen volt a Tóth Péter Lóránd versvándor előadásán. Egy időben rövid, de tartalmában annál mélyebb és szebb barátság kibontakozását és életét kísérte végig az előadó két, a magyar irodalom talán legismertebb két költője tollából származó ismert vagy kevésbé ismert verses és a levelezésükből válogatott prózai szövegek felidézésével.

Köszönjük a lehetőséget a szilágynagyfalui Arany János Napok szervezőinek, személyesen Szőnyi Levente tiszteletes úrnak.

Szeniortánc

Szeniortánc

Kedves szeniortánc iránt érdeklődők! Pénteken, október 13-án délután 6 (18) órától lesz az első találkozó Bakó Magdi csoportvezetővel az EMKE-Magyar házban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Október 6.

Faludy György: Október 6.

 A vesztőhelyre sáros út vitt
 és kikericsek kékjei.
 Száz év, s meghaltam volna úgyis-
 vígasztalódott Vécsey.
 Lahner György sírt s a földre nézett,
 Damjanich szekéren feküdt,
 Leiningen felmentő honvédek
 árnyát kereste mindenütt.
 S a táj olyan volt, mint a fácán:
 tarlók, fák vérző foltjai,
 és ők, tarkán, libegve, hátán:
 elhulló, bús-szép tollai.

 Aradon így. A pesti téren
 is ütötték a dobokat,
 de ő; nem félt, csak arca széle
 vetett rózsálló lobokat.
 Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
 Branyiszkónál nevét az égre
 karcolta kardja, a híres.
 Ez volt Dembinski hadsegéde,
 Abancourt Károly ezredes.
 S mi elfeledtük. A miniszter,
 bár hívták, maradtak egyedül.
– Az Al-Dunán szólt mély a gázló
 s vénember már nem menekül.
 Leszek bitófán harci zászló,
 ha sorsom ezt így rótta ki-
s habár magyar volt Csány László,
 úgy halt meg, mint egy római.

 A többit, mintha friss, mély sebből
 fröccsen szét érdes csepű vér,
 Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba,
 Olmützbe vitte a szekér.
 Húszan egy odvas pincelyukban,
 nehéz bilincsben, pipájukkal
 egyensúlyozták magukat:
 így éltek, sakkoztak, dohogtak
 és elmélkedtek, jó urak.
 Kegyelmet vártak s forradalmat,
 áldottak-átkozták a hont
 és írtak vert hadakra verset,
 tábornok Bemre disztichont.

 Volt, aki bírta; más kivénhedt;
 olyik megőrült, de az élet
 sodrából mind-mind kiesett.
 Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
 gömbölyödtek a hitvesek.
 S az ország rothadt. A rabságot
 mindjárt megszokta s elfeküdt
 a földön, mint télvízkor vágott,
 rózsás rügyekkel tele bükk.
 E rügyből egy se bontott zászlót:
 a nagy tavaszi láz heve
 kilobbant, múló szalmaláng volt
 vagy átköltözött másfele,
 Londonba, New Yorkba, Turinba
 és hûs lidércként messze táncolt.

 Száz év s a magyar börtönéjjel
 nem változott száz év alatt
 Száz év s az első fordulóra
 ébredtetek és lassan róva
 a lépést, méláztatok róla,
 mit hozott Világos, Arad:
 száz év hűséges ingaóra,
 én folytatom járástokat,
 mások járják lépéstetek,
 s míg árnyékunk a kőpadlóra
 hull hány nap, hét és hónap óta!
 s kihúnyunk, pisla mécsesek:
 sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
 Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
 árnyatok felénk integet.

 (1950, az ÁVH börtönében)

A szervezet fontosabb tevékenységeit jeleníti meg