Pünkösd

Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe

Időpontja változó, húsvét utáni 50. napra, május 10-e és június 13-a közötti időpontra eshet.

Számos népszokás kapcsolódik hozzá.

Áldott ünnepet mindenkinek!

pünkösdi királyválasztásról a középkor óta vannak adataink. A 17. század végén és a 18. század elején a huszárezredekben „májuskirályt” választottak. A közmondás is ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.” A többnyire lóversennyel vagy más ügyességi próbával választott pünkösdi király hatalma egy évig tartott.

A pünkösdi királynéjárás is sok vidéken volt szokásban.     A lányok termékenységvarázsló ünnepi köszöntője.  A kisebbek csoportosan házról-házra járnak. A legkisebb, legszebb köztük a pünkösdi királyné. Énekelnek, jókívánságokkal köszöntik a ház lakóit, adományokat gyűjtenek.

Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz a második napja
Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz a második napja

Jó legény, jó legény, fogd a ló kantárját
Hogy le, hogy le ne tiporja a pünkösdi rózsát

Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz a második napja
Mi van ma? Mi van ma? Piros Pünkösd napja
Holnap lesz, holnap lesz a második napja.

Jó magasra próbálnak ugrani közben, hogy olyan magasra nőjön a gazdasszony kendere. Ha viszont nem adott nekik semmit, akkor leguggoltak, hogy csak akkorára nőjön.

Volt ahol törökbasázás, másutt borzakirályozás, pünkösdi rabjárás volt szokásban.

A pünkösdhöz fűződik sokfelé a pásztorok megajándékozása. A helyi szokásoknak megfelelően bizonyos ünnepélyes formák közt a pásztorok bort és kalácsot szoktak kapni a gazdáktól a kihajtott állatok számának megfelelő mértékben.

Pünkösddel kapcsolatos időjárás- és termésjóslásra is van példa. Gyimes-völgyben úgy tartották, ha ilyenkor esik, akkor jó termés várható. Baranyában másként tartják: „Ha pünkösdkor szép az idő, sok bor lesz.” Az eső azonban nem kívánatos, mert a „pünkösdi eső ritkán hoz jót”
A régi öregek e napokon zöld ágakat tettek az istállókra, a házakra, a kerítésre a gonosz szellemek ellen.

 

Áprily Lajos: Rapsonné erdejében (részlet)

Pünkösd másodnapján
gyönyörű a hajnal,
hangos pünkösdölők
indulnak a dallal:
„A pünkösdi rózsa
kihajlott az útra,
gyere bé, viloja,
szakassz egyet róla…”
Megindultunk mi is
frissen, kora reggel,
csilingelő szavú,
cifra gyermekekkel.
Százszor mondják a dalt,
soha el se vétik,
elkísértek vele
a falu végéig.

Mi kissé más dallammal énekeljük, de hallgassuk meg ezt is, mert szép!

https://youtu.be/tRT1xyaoLuQ