Szenczi Molnár Albert születése napja

 

Szenci Molnár Albert sírja

Szenczi Molnár Albert (Szenc, 1574. aug. 30. – Kolozsvár, 1639. jan. 17.): ref. pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító.

Tanulmányai során és után egész Európát, majd Erdélyt is bejárja, 1626-tól haláláig Kolozsvárt élt. Céltudatos tudós volt, ki egész élete művével használni akart. Latin szótárával, mely átdolgozásokkal a 19. sz. közepéig használatban volt, megnyitotta a m. értelmiség előtt az utat az európai tudományosság felé. A ref. egyházat megajándékozta a zsoltárokkal, a javított Károlyi-bibliával, Kálvin Institutiója fordításával, a Heidelbergi Kátéval, a Scultetus-féle prédikációgyűjteménnyel.  Hatása a magyar irodalmi nyelv, a  verselés fejlődésére korszakalkotó.