130 éves az EMKE – megemlékezés, közgyűlés, díjkiosztás

Április 10-11-én került sor Kolozsváron az országos EMKE éves közgyűlésére, amely a megalakulásának 130. évfordulója jegyében zajlott. 

A megemlékező közgyűlés  első mozzanataként a jelenlévők a Házsongárdi temetőben megkoszorúzták a nemrég elhunyt Kötő József (1998-2008 között az EMKE elnöke, 2008-tól főjegyzője)  sírját. Ezt követően a Györkös Mányi Albert emlékházban került sor az EMKE első évtizedének jelentősebb mozzanatait bemutató kiállítás megnyitójára. Az emlékház vezetője, Kós Katalin köszöntése után dr. Széman Péter, az országos EMKE elnöke nyitotta meg a kiállítást, Gaal György irodalom és helytörténész a bemutatott korszak EMKE-történelméről, Bartha Katalin Ágnes pedig a kiállítás létrejöttéről, a levéltári és egyéb kutatásokról, feltárásokról beszélt. A megnyitó hangulatát a Tóth Guttman Emese vezette Magyarfenesi Vegyeskar korabeli gyűjteményekből válogatott műveinek előadása valamint a szintén nemrég előkerült EMKE-induló zongorán való tolmácsolása (Oláh Boglárka) tette még emelkedettebbé. A megnyitót a Kárpát Medence több régiójából érkezett küldöttek kerekasztal megbeszélése (KKK), majd fogadás követte.

Másnap, szombaton délelőtt a Protestáns Teológia dísztermében a Guttman Mihály Pedagógus kórus (karnagy Bedő Ágnes) felemelő szolgálata által indítva  folytatódtak a közgyűlés munkálatai.  Az EMKE megemlékező közgyűlés  minden programját  megtisztelte Csulák Péter konzul úr, a Kolozsvári Magyar Főkonzulátus képviseletében. A délelőtt folyamán köszöntő hangzott el  Kelemen Hunor RMDSZ elnök, volt kulturális miniszter, Kárpáti Árpád főosztályvezető, Nemzeti Művelődési Intézet Budapest,valamint a Kárpát Medencei kulturális intézmények küldöttei:  Kepe Lili igazgató asszony, Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Lendva, Szlovénia, Huszár László igazgató Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség -Csemadok Műv. Int. Dunaszerdahely, Gondi Martina megbízott igazgató Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, Bokor Béla elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány Pécs  részéről.   Ezek után Dávid Gyula író, irodalomtörténész,  az 1991-ben újraindított EMKE első elnöke tartott átfogó visszaemlékezést az EMKE 130 évének történetéról, fontosabb eseményeiről. Ezt követte dr. Széman Péter elnöki beszámolója, majd a pénzügyi beszámoló és mérleg ismertetése és ezek elfogadtatása.

Délután 14 órától került sor az erdélyi Oscar-nak számító,  rangos EMKE  díjak ünnepélyes átadására és a méltatásokra. Bányai János díjat kapott Zepeczaner Jenő néprajzkutató, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum vezetője, Gróf Bánffy Miklós díjat Szebeni Zsuzsa színháztörténész, Gróf Mikó Imre díjat Péter Pál vállalkozó mecénási tevékenységéért, Kacsó András díjat Könczei Csongor néprajz-, néptáncoktató, Kovács György díjat László Csaba színész, Kőváry László díjat Vincze Zoltán történész, helytörténész, Gróf Kun Kocsárd díjat Zsigmond Emese, a Napsugár főszerkesztője, Monoki István díjat Kelemen Katalin könyvtáros, Nagy István díjat dr. Péter Éva karnagy, Poór Lili-díjat Albert Csilla színművésznő, Spectator díjat Tasnádi-Sáhy Péter újságíró, Szolnay Sándor díjat pedig Tosa Szilágyi Katalin képzőművész, mindannyian nemcsak a szakmában, de a kultúra minél szélesebb rétegekbe való eljuttatása, a közművelés terén kifejtett, szerteágazó munkásságukért.