adminisztracio összes bejegyzése

Gyöngyfűző szakkör

A magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet az országos EMKE közreműködésével Erdély-szerte támogatja kézműves szakkörök alakulását és indítását. A tevékenységek programkeretét és az anyagot az NMI biztosítja, a erdélyi szervezést és az anyagok kiszállítását az EMKE bonyolítja le.
A helyi, szilágysomlyói EMKE felvállalta egy gyöngyfűző szakkört indítását és működtetését, biztosítva a helyszínt, a vizsgát tett szakkörvezetőt és a körülményeket a termékek elkészítéséhez, majd bemutatásához, mely termékek természetesen a készítőjük tulajdona marad. A tegnapi nap el is indítottuk szakkörünket a megengedett 5 fővel, a házfelújítási munkálatok közepette nem a legideálisabb körülmények között de nagy örömmel, lelkesedéssel és szorgalommal, melynek eredménye látható is a képeken mint első lépések a gyöngyfűzés mestersége felé. Sz.R.

Mi működünk!

Kedves Szilágysomlyóiak!Az elmúlt járványos évek nagymértékben korlátozták, jórészt külső helyszínekre terelték programjainkat, működésünket. De azért le nem álltunk, amint a helyzet kissé engedett, szerveztük az előadóesteket, író-olvasó találkozókat, tárlatmegnyitókat, a Játékakadémia színjátszó-csoport készült, tartotta próbáit akárcsak a Szederinda hagyományőrző csoport citerásai, táncosai, a napokban pedig gyöngyfűző szakkört indítunk. Örömmel jelenthetjük, hogy – amint az elmúlt évben a teljesen leromlott állapotban levő raktárhelységet – idén, ezekben a hetekben, ugyancsak a Bethlen Gábor Alap támogatásával, az iroda és a kis átjárószoba teljes padlózatát és falazatát sikerül felújíttatnunk, rendbe tétetnünk.Azt is örömmel jelentjük, hogy, ha nem is a székházban, de idejében jelzett helyen és időben megtartjuk szokásos adventi könyvvásárunkat kiállítással, könyvbemutatóval és kis kulturális programmal. Ez alkalom egyúttal a Báthory Emlékév zárása is lesz, melynek programjára az alapítvánnyal együtt visszatérünk még. A színház és operalátogatások is szüneteltek, korlátozva voltak, de újraindultak a műsorok, így mi is tervezhetünk. Kezdetnek mindjárt a könyvvásár alkalmával kisorsolunk a résztvevők között öt ingyen utazást a legközelebbi kolozsvári programra, amelyet december vagy január folyamán próbálunk lekötni.A részletekkel tehát visszatérünk, addig is kívánunk mindenkinek jó egészséget és várunk örömmel mindenkit a könyvvásárra valamint az Emlékév záró programjaira!
Széman Rózsa elnök – EMKE Magyar Ház

Ma az ember…

Salamon Ernő: Ma az ember úgy hányódik
Ma az ember úgy hányódik, mint levél a vizen.
Hogy egyhelyben megülhetne, megállhatna? Nohiszen…
Búcsúzik attól, amit lát, száll, elhagyja otthonát,
táját, ízes ivóvizét, napos homokos nyarát.

Ismerek itt minden embert, tudom a dombok nevét,
ismerem a hosszú őszök szépsugarú melegét,
itteni föld nyárja-napját, esőízű tavaszát,
irgalmatlan teleinek szép kékcsillagú fagyát.

E vidékek szegényeit szavaikkal szólítom,
sok súlyos gondjaik tűntét dalaikkal áhítom.
Kísérőm az életemben, pártfogóm, igaz tanúm,
örömömnek eredője, bánatokra jó szavúm:
szép, egyetlen anyanyelvem. Miatta nem megyek el.
Aki elmegy, dadogó lesz, soha már nem énekel.

Ti, örökké névtelenek, szép szakállas őseim,
számlálatlan századokon földbeköltözöttjeim,
riadalmas életűek (jól tudom, nem gazdagok!),
köszönöm nektek, hogy ide, éppen ide hoztatok!
(1939)

1956. november negyedike

“1956. november 4-én, vasárnap, hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg általános támadást indított Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai létesítmények ellen.” (Erdély online)


Igen, a nagyhatalom akkor felemelte az ujját az elnyomott, megalázott, ezért nyugtalan kisebbel szemben és nem volt másik, aki érdemlegesen melléállt volna. Ismerős a kép és ismétlődő…
Az 56 évvel ezelőtt történt eseményeknek mai napig is látható itt-ott a nyoma Budapesten.
De az eszméletre ébredés nem csak Budapesten, nem csak Magyarországon zajlott.
Bizonyára ismeretes, hogy itt Erdélyben is számtlan, a kommunista elnyomás ellen szervezkedő csoport alakult, ezek között az ún. Szilágysomlyói csoport is. E csoport utolsó élő tagja Szilágysomlyón Szabó Zakariás, Zaki bácsi volt, akiről az EMKE és Báthory közös megemlékezése során idén is emlékeztünk. Az is ismeretes, hogy Zaki bácsihoz hasonlóan több százan kerülek börtönbe és meghaladja a százat a kivégzettek vagy a kínzások következtében közvetlen vagy közvetve elhunytak száma is. Az emléknapon álljon itt mementóként Szabó Zakariás pár mondata egyik visszaemlékezéséből:

” 17 óra körül érkeztem, nemsokára ott volt a securitate két hadnagya, leigazoltak és behurcoltak Szilágysomlyóra… Az akkori securitate főnök…fogadott az irodájában és felszólított, hogy mindent tegyek ki a zsebemből az asztalára. Nyilván pisztolyra vagy egyéb fegyverre gondolt. Azt feleltem neki, hogy pisztolyt háború után csak játékszerként láttam. Erre felszólított, hogy nyilatkozzam, mire megkérdeztem tőle, hogy miről. Mág egyszer felszólított, de akkor már nagyon dühös volt, a szemei lángoltak és úgy ordított mint egy megvadult oroszlán és az égő kályhába akarta dugni a fejemet.”

A Szederinda megemlékezése – korábbi kép

Szr.

1956 emlékezete

A 65. évforduló

Október 22-én a helyi EMKE és a Báthori István Alapítvány a járványhelyzetnek megfelelő szűkkörű  rendezvényen emlékezett az 1956-os eseményekre. A Játékakadémia színjátszóinak egy csoportja irodalmi-zenés összeállításban idézte fel a „pesti srácok” 65 évvel ezelőtti bátor kiállását, de megemlékeztünk az események erdélyi vonatkozásairól, valamint az ún. Szilágysomlyói csoportról és annak utolsó Somlyón élt tagjáról, Szabó Zakariásról is. A Magyar Ház udvarán álló emlékfalon elhelyezett  tábla megkoszorúzása után a fiatalokkal való kötetlen beszélgetésben felszínre került a kor és annak  visszáságai is.

Őriztük, őrizzük és továbbadjuk a lángot.

Október 6. Aradi vértanúk

Aradi vértanúk album 1893

Legendával emlékezünk.

Aradi vértanúSzármazásaLegenda szerinti utolsó mondata
Aulich Lajos
honvéd tábornok
(1793–1849)
 német„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”
Damjanich János
honvéd tábornok
(1804–1849)
 szerb„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid
gróf, honvéd tábornok
(1802–1849)
 magyar„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő
honvéd altábornagy
(1799–1849)
 örmény„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Knezić Károly
honvéd tábornok
(1808–1849)
 horvát„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Láhner György
honvéd tábornok
(1795–1849)
 német„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
Lázár Vilmos
honvéd ezredes
(1815–1849)
 örmény„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly
gróf, honvéd tábornok
(1819–1849)
 német„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József
honvéd tábornok
(1803–1849)
 magyar„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő
lovag, honvéd tábornok
(1808–1849)
 osztrák„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József
honvéd tábornok
(1796–1849)
 német„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Török Ignác
honvéd tábornok
(1795–1849)
 magyar„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
Vécsey Károly
gróf, honvéd tábornok
(1803-1849)
 magyar„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

Báthory Napok III.

A Báthory Napok zárása ez alkalommal is közös templomi hálaadással valamint koszorúzással történt. Az eddigiektől eltérően azonban most a koszorúzás nem a szobornál zajlott, hiszen a Magyar Ház történelmi emlékfalán két újabb dombormű nyert elhelyezést, mindkettő Vetró András szobrászművész alkotása. Ezen művek leleplezése és koszorúzása adott felemelő és méltó zárást az idei Báthory Napok szeptemberi, központi rendezvényének.

Báthory Napok II.

A második nap történelmi előadásokkal kezdődött: Horn Ildikó budapesti és Rüsz Fogarasi Enikő kolozsvári történészek előadásai után kerekasztal-beszélgetésben taglalták a Báthoryak életét és korát.

Délután a városi Művelődési ház falán építtetője, Barbara Sinzinger, azaz Kozma nővér tiszteletére elhelyezett emléktáblát leplezték le, ezt az Ossian Iskola dísztermében könyvbemutató, majd a Szilágysági Magyarok díjátadó követte. A napot a Játékakadémia amatőr színjátszócsoport Báthoryakról szóló történelmi előadása zárta.

Mindenről bővebben a Báthory István Alapítvány + EMKE Szilágysomlyó és környéke facebook oldalon olvashatnak.