adminisztracio összes bejegyzése

Gyöngyfűző szakkör

A magyarországi Nemzeti Művelődési Intézet az országos EMKE közreműködésével Erdély-szerte támogatja kézműves szakkörök alakulását és indítását. A tevékenységek programkeretét és az anyagot az NMI biztosítja, a erdélyi szervezést és az anyagok kiszállítását az EMKE bonyolítja le.
A helyi, szilágysomlyói EMKE felvállalta egy gyöngyfűző szakkört indítását és működtetését, biztosítva a helyszínt, a vizsgát tett szakkörvezetőt és a körülményeket a termékek elkészítéséhez, majd bemutatásához, mely termékek természetesen a készítőjük tulajdona marad. A tegnapi nap el is indítottuk szakkörünket a megengedett 5 fővel, a házfelújítási munkálatok közepette nem a legideálisabb körülmények között de nagy örömmel, lelkesedéssel és szorgalommal, melynek eredménye látható is a képeken mint első lépések a gyöngyfűzés mestersége felé. Sz.R.

Mi működünk!

Kedves Szilágysomlyóiak!Az elmúlt járványos évek nagymértékben korlátozták, jórészt külső helyszínekre terelték programjainkat, működésünket. De azért le nem álltunk, amint a helyzet kissé engedett, szerveztük az előadóesteket, író-olvasó találkozókat, tárlatmegnyitókat, a Játékakadémia színjátszó-csoport készült, tartotta próbáit akárcsak a Szederinda hagyományőrző csoport citerásai, táncosai, a napokban pedig gyöngyfűző szakkört indítunk. Örömmel jelenthetjük, hogy – amint az elmúlt évben a teljesen leromlott állapotban levő raktárhelységet – idén, ezekben a hetekben, ugyancsak a Bethlen Gábor Alap támogatásával, az iroda és a kis átjárószoba teljes padlózatát és falazatát sikerül felújíttatnunk, rendbe tétetnünk.Azt is örömmel jelentjük, hogy, ha nem is a székházban, de idejében jelzett helyen és időben megtartjuk szokásos adventi könyvvásárunkat kiállítással, könyvbemutatóval és kis kulturális programmal. Ez alkalom egyúttal a Báthory Emlékév zárása is lesz, melynek programjára az alapítvánnyal együtt visszatérünk még. A színház és operalátogatások is szüneteltek, korlátozva voltak, de újraindultak a műsorok, így mi is tervezhetünk. Kezdetnek mindjárt a könyvvásár alkalmával kisorsolunk a résztvevők között öt ingyen utazást a legközelebbi kolozsvári programra, amelyet december vagy január folyamán próbálunk lekötni.A részletekkel tehát visszatérünk, addig is kívánunk mindenkinek jó egészséget és várunk örömmel mindenkit a könyvvásárra valamint az Emlékév záró programjaira!
Széman Rózsa elnök – EMKE Magyar Ház

Ma az ember…

Salamon Ernő: Ma az ember úgy hányódik
Ma az ember úgy hányódik, mint levél a vizen.
Hogy egyhelyben megülhetne, megállhatna? Nohiszen…
Búcsúzik attól, amit lát, száll, elhagyja otthonát,
táját, ízes ivóvizét, napos homokos nyarát.

Ismerek itt minden embert, tudom a dombok nevét,
ismerem a hosszú őszök szépsugarú melegét,
itteni föld nyárja-napját, esőízű tavaszát,
irgalmatlan teleinek szép kékcsillagú fagyát.

E vidékek szegényeit szavaikkal szólítom,
sok súlyos gondjaik tűntét dalaikkal áhítom.
Kísérőm az életemben, pártfogóm, igaz tanúm,
örömömnek eredője, bánatokra jó szavúm:
szép, egyetlen anyanyelvem. Miatta nem megyek el.
Aki elmegy, dadogó lesz, soha már nem énekel.

Ti, örökké névtelenek, szép szakállas őseim,
számlálatlan századokon földbeköltözöttjeim,
riadalmas életűek (jól tudom, nem gazdagok!),
köszönöm nektek, hogy ide, éppen ide hoztatok!
(1939)

1956. november negyedike

“1956. november 4-én, vasárnap, hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg általános támadást indított Budapest, a nagyobb városok és a fontosabb katonai létesítmények ellen.” (Erdély online)


Igen, a nagyhatalom akkor felemelte az ujját az elnyomott, megalázott, ezért nyugtalan kisebbel szemben és nem volt másik, aki érdemlegesen melléállt volna. Ismerős a kép és ismétlődő…
Az 56 évvel ezelőtt történt eseményeknek mai napig is látható itt-ott a nyoma Budapesten.
De az eszméletre ébredés nem csak Budapesten, nem csak Magyarországon zajlott.
Bizonyára ismeretes, hogy itt Erdélyben is számtlan, a kommunista elnyomás ellen szervezkedő csoport alakult, ezek között az ún. Szilágysomlyói csoport is. E csoport utolsó élő tagja Szilágysomlyón Szabó Zakariás, Zaki bácsi volt, akiről az EMKE és Báthory közös megemlékezése során idén is emlékeztünk. Az is ismeretes, hogy Zaki bácsihoz hasonlóan több százan kerülek börtönbe és meghaladja a százat a kivégzettek vagy a kínzások következtében közvetlen vagy közvetve elhunytak száma is. Az emléknapon álljon itt mementóként Szabó Zakariás pár mondata egyik visszaemlékezéséből:

” 17 óra körül érkeztem, nemsokára ott volt a securitate két hadnagya, leigazoltak és behurcoltak Szilágysomlyóra… Az akkori securitate főnök…fogadott az irodájában és felszólított, hogy mindent tegyek ki a zsebemből az asztalára. Nyilván pisztolyra vagy egyéb fegyverre gondolt. Azt feleltem neki, hogy pisztolyt háború után csak játékszerként láttam. Erre felszólított, hogy nyilatkozzam, mire megkérdeztem tőle, hogy miről. Mág egyszer felszólított, de akkor már nagyon dühös volt, a szemei lángoltak és úgy ordított mint egy megvadult oroszlán és az égő kályhába akarta dugni a fejemet.”

A Szederinda megemlékezése – korábbi kép

Szr.