XXXI. Báthory Napok

Minden eddigi Báthory Napok programsorozatnak a fő eseményei a fejedelem születési idópontjához, szeptember 27- hez legközelebb eső hétvégén zajlanak. Ebben az évben szeptember 29 – október 1 közé tevődött a programok sűrüje. Pénteken, 29-én a Laczikó Enikő Katalin államtitkár asszony által hozott, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala kiállításának bemutatása jelezte a hivatalos megnyitót melyet az alapítvány tiszteletbeli elnöke, dr.Széman Péter és jelenlegi elnöke, Kovács Zoltán Zsolt jelentett be.. Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeumnak immár a helyi EMKE birtokába került „Jártam a jelenben, éltem a jövöben” című, Arany János életútját bemutató kiállítását mutatta be Pocsveiler Ilona, az EMKE titkára.
A délután Pedagógus konferenciával folytatódott.
Szombaton pedagógus workshoppal indult a nap a Római Katolikus Közösségi Házban, miközben az EMKE Magyar házban gyermekfoglalkozás zajlott. Délután ugyancsak a közösségi házban díjátadó gála következett, majd az EMKE házban két táblaavatóra került sor. A Báthory István Alapítványt szép emblémás táblával ajándékozta meg a XX. működési évét betöltött EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezetet, ezt a ház falán avatták fel. Az udvaron létrehozott Történelmi emlékfalon ez úttal a város szülöttének, Pasternak József világhírű filmrendezének emléktábláját lepleztük le.
A város, városban élő magyarság és természetesen a Báthory István Alapítvány és az EMKE számára legmesszebb mutató eseményt a Báthory-Mártonfi emlékszoba megnyitása jelenti, melyre a táblaavatók után került sor. A pillanatnyilag nem túl sok tárgyi emlékkel rendelkező emlékszobát folyamatosan igyekszünk fejleszteni és mielőbb bekapcsolni a magyar történelmi-turisztikai útvonalakba. Ugyanakkor, az ismeretterjesztő filmek által a helyi iskolák is felhasználhatják majd lehetőségeit.
A nap a Nagyváradi Művészeti Líceum diákjainak a Római Katolikus templomban tartott színvonalas ünnepi előadásával majd a közösségi ház udvarán a 16. Báthory István cserkéscsapat vidám, tábortüzes programjával zárult.
Vasárnap az ünnepi szentmisét a templomkertben álló Báthory szobor koszorúzási ünnepsége követte, amely mozzanat a Báthory Napok záróeseménye.

XXXI. Báthory Napok XXIX.OTK

Szeptember 15 – 17 között zajlott az idei Báthory Napok nyitórendezvénye, a XXIX. orvostovábbképző, amely a Magyar Egészségügyi Társaság, a Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztálya szervezett a Kallós Zoltán Alapítvánnyal partnerségben.

A konferencia az Egészséges életmód: Egész-ség a kultúrában támakört igyekezett széles kitekintéssel körüljárni. A rendezvény fővédnöke Vákár István, a Kolozs megyei tanács elnöke, védnöke prof.dr. Galuska László, a MET elnöke volt. A szervezést dr. Széman Péter, a MET erdélyi felelőse fogta össze.
Az otthonos és komoly értékeket képviselő kultúrkörnyezetben zajló konferencia fogadta a Kárpát-medence minden magyarlakta területéről érkező orvosdelegációkat és, a téma folytán is, igen érdekes és tartalmas programokat kínált a résztvevőknek. A közel száz résztvevő az előadásokon túl a régi és új találkozások, eszmecserék, beszélgetések és a mezőségi ízek örömét, a gazdag néprajzi gyűjtemény varázsát valamint a szórványkollégium kis növendékeinek szép énekét és Bagó zenekar vérpezsdítő muzsikáját is élvezhette.
A konferencia az ugyancsak komoly kultúrértéket hordozó Boncidai kastély megtekintésével zárult.

Gyarapodás

Köszönet régi és állandó támogatónknak, a Communitas Alapítványnak!

Örömmel értesítjük az EMKE Magyar Házban működö szervezeteket programszervezőinket, programjainkon résztvevő vagy jövőbeni szervezőinket, hogy a Communitas Alapítvány Szórvány szaktestületének támogatásával az EMKE-nek sikerült az idén egy hűtőszekrénnyel, egy mikrohullámú sütővel és egy kis elektromos fű- és sövényvágóval bővítenie a ház felszereltségét.

Íly módon még jobb körülmények között várjuk tevékeny csoportjainkat és ajánljuk további programok szervezésére a házat.

EMKE vezetősége

Citeratábor

Szederinda

Pár napos évzáró utáni előzetes gyakorlás, úgymond előtábor készítette elő azt a háromnapos villámtábort amelynek zárása maga a csoda volt. Pár nap után ilyen gálaelőadást összehozni alsó és középtagozatos, kezdő és haladó csoportos citerások vegyes csapatával bizony nem mindennapi teljesítmény. Ezt a csodát valósította meg a Szentesről évek óta vissza-visszatérő és a népzene terén bennünket mindenben segítő és támogató Nelli nénink, Mélykútiné Németh Kornélia. A Báthory István Alapítvány Szederinda citeracsoportjának helyi oktatójával, Fekete Istvánnal együtt maratoni munkával olyan alapot teremtettek és olyan ismeretanyag birtokába juttaták a kis zenészeket, amellyel bátran vághatnak neki a jövö év kihívásainak. Olyan tudás ez, amely talán nem olyan látványos és sajnos általánosan nem is annyira értékelt mint más tantárgyak tudása, pedig, Kodály Zoltán, az egyetemes zeneirodalom egyik legnagyobb alakja szavaival élve is „Teljes lelki élet zene nélkül nincs.” Gondoljunk csak bele, milyen sivár lenne az életünk zene nélkül! A népzene pedig minden zene alapja és minden népnek a saját zenéje a legnagyobb kincse. A hangszeres zenét tekintve pedig a Szilágyságban „egyedül a citera nevezhető általánosan használt népi hangszernek”- amint azt Almási István népzenekutató, a szilágysági magyar népzene legátfogóbb gyűjtője és legavatottabb ismerője megállapította. Ezt a tudást tehették tehát tarsolyukba és ebből a tudásból büszkén és csillogó szemekkel adtak ízelítőt nekünk is a gála alkalmával a kis citerások. Bízzunk benne , hogy tudásukat jövőre tovább gyarapítják, megőrzik és hasznukra válik majd egész további életükben.

Köszönet illeti az oktatók mellett Szodorai Melinda tanító nénit a mindenes segítségért, Vida Anna igazgatónőt a helyszín biztosításáért.

Külön köszönet a Csoóri Sándor alapnak a zene és táncoktatás támogatásáért valamint az EMKE-nek és a Báthory Alapítványnak a szervezésekért és lebonyolításért.
Mindenkinek kellemes, vídám nyarat, tartalmas kikapcsolódást kívánunk!

Képek a Báthory István alapítvány + EMKE szilágysomlyó és környéke fb. oldalon tekinthetők meg.

A Szederinda hagyományőrző csoport

Citeratábor

Az idei citeratábort egy előtáborral alapozza meg a Szederinda, amelynek során igyekeznek a gyerekek felkészülni arra az intenzív, pár napos találkozásra amit Nelli nénivel töltenek. Fekete István oktató készíti fel a citerásokat gyakorolva az eddig tanultakat. Mélykútiné Németh Kornélia citeraoktató, népzenetanár Szentesről, aki évek óta kíséri figyelemmel, támogatja csoportunkat, a nyári táborokban pedig gyakorlati útmutatással segíti megalapozni a következő évi fejlődést, idén is részese lesz a tábornak, ám ezúttal, gyakorlati okok miatt kissé később és rövidebbre szabottan tarthatjuk táborunkat. Június 19-től tehát előtábor amelynek részleteit és a Nelli nénivel való találkozást a Magyar házban 17-én 10 órától beszéljük meg.

Nemzeti összetartozás napjára

Áprily Lajos: A láthatatlan írás


Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola képe

Hull künn a köd
s a színeket kioltja.
Csak egy marad:
a kúpos erdő kék-fekete foltja.
Ülök magam
tompán a téli ködben,
s zord vonalad
az erdőn túl ma is szemembe döbben.
Most messze vagy,
különös, más planéta.
Vallok neked,
mint régi és divatja-múlt poéta.
Az erdőn túl –
valaha így neveztek.
Ködök között
akkor is így idéztek és kerestek?
Én a neved
mindig halkabban ejtem,
elhallgatom
s tán nemsokára tengerszembe rejtem.
Pedig tudom:
te vagy a Hang, a Hívás,
szívó Delej
s szemembe sajgó Láthatatlan Írás.
Én hullhatok,
eltép a hűtelenség:
homlokodon
egy fényszilánkkal sem csordul a fenség.
Te megmaradsz:
morajos szikla-ország,
történelem,
lelkemen-túli zord kívülvalóság.
S mégis: velem
egytest vagy, mint a titkom.
Nincs messzeség,
nincs vád, mely életemtől elszakítson.
Más benned él,
foghat, taposhat, unhat.
Kút vagy nekem
s vágyat buzogtatsz, fogyhatatlan-újat.
Patakjaid
bennem el nem apadnak,
mélységeid
mélységeimben kinccsel felfakadnak.
Vadméheid
a rétemen toroznak,
havasaid
nárciszaim csokrában illatoznak.
Ösvényeid
a két talpamban élnek,
harangjaid
hajnal körül a tornyomban zenélnek.
Fellegeid
az én tetőmre szállnak,
viharaid
az én barlangjaimban orgonálnak.

S ha hallgatok,
nem tudom: ritka csendem
bennem van-e,
vagy künn, a benned alvó rengetegben?
S a nagy moraj,
nem tudom: hegycsuszamlás?
Felleg-robaj?
Fa-döntés? Lélek-omlás?

ÁLDOTT PÜNKÖSDÖT!

URAMISTEN!

Dsida Jenő

Uramisten

Uramisten, ki verset irsz,
Különös verset, elbeszélőt, –
hallgasd e szót, e furcsa-kérőt,
mit egy szereplőd súg füledbe,
Uramisten, ki verset irsz!

Azért kell máma szólnom Hozzád,
mert éj van, a nap nem ragyog
és én olyan kiváncsi vagyok
arra a titkolt folytatásra –
azért kell máma szólnom Hozzád.

Nem felejtem el sohasem,
Megtanultam. A nóta régi:
Te hivtál engem, tudni, élni
szeretni, sirni, imádkozni, –
Nem felejtem el sohasem.

Velem Te bármit tenni birsz!
Gyászmenet lesz, vagy fürge tánc,
ballada lesz-e, vagy románc
költeményednek folytatása?
Uramisten, ki verset irsz!

1924

A szervezet fontosabb tevékenységeit jeleníti meg