Az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta Dukrét Géza helytörténészt

dukret oklevel

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021. szeptember 3-án Hegyközkovácsiban tiszteletbeli tagsági oklevéllel tüntette ki Dukrét Géza helytörténészt.

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szeptember 3–5. között szervezte meg a XXVI. Partiumi Honismereti Konferenciát Hegyközkovácsi művelődési házában. Fő témák: helynevek kutatása, pusztuló műemlékeink, nagy személyiségeink emlékezete. A konferencia keretén belül adta át dr. Széman Péter, az EMKE országos elnöke Dukrét Géza helytörténész kitüntetését az alábbi indoklással: „Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Dukrét Géza helytörténészt a Partiumban és Bánságban végzett értékmentő és -teremtő sok évtizedes munkásságáért az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.”