XXII. Báthory Napok a 10 éves Szilágysomlyó – Albertirsa testvérvárosi kapcsolat jegyében

Az utóbbi években az évfordulók jegyében teltek a Báthory Napok. Tavalyelőtt rendezte meg az Alapítvány szervezőgárdája a XX. Napokat, tavaly került sor a XX. orvostovábbképzőre, s ugyancsak a tavaly mutatták be dr. Széman Péternek, az Alapítvány elnökének A Báthory István Alapítvány első 20 éve c. kötetét. Ebben az évben Szilágysomlyó Albertirsával kötött testvérvárosi kapcsolatának 10. évfordulóját ünnepeltük. És bár a város és az Alapítvány hivatalos kapcsolata Albertirsával újabb keletű, kezdetei a ’90-es évek elejére nyúlnak vissza, és a református egyháznak köszönhetőek – írja Széman Péter a XXII. Báthory Napok programfüzetében. Az együttműködés eredménye több közös rendezvény a két városban, és nem csak – erre később visszatérek.

Bár ez évben az orvostovábbképzőre egy héttel később, október 3-4-én kerül sor Kolozsváron, a program idén is pénteken kezdődött. Az Anyanyelvápolók Szövetsége jóvoltából anyanyelvi játékokon vehettek részt kicsik és nagyok az EMKE Magyar Házban délután négy és hét  óra között. A több mint negyven iskolás – elemistától a középiskolásig – kvízekkel és társasjátékokkal tehette próbára tudását, valamint játékos anyanyelvi, műveltségi és kulturális feladatok megoldásával utazhatott Anyanyelvilágia öt országában: Közmondásországban, Betűköztársaságban, Nyelvszámtaniában, Irodalomországban és Tájnyelviában. A délután befejezéseként az összes jelenlévő anyanyelvi licitjátékon vett részt, ahol nemcsak tudásokat, de taktikai érzéküket is megcsillogtatták a fiatalok.

Szombaton reggel kilenckor több program is kezdetét vette. A Magyar Iskolában a XVI. pedagógus-továbbképzőre került sor, melynek központi témái a tehetségápolás, kultúraközvetítés, példamutatás voltak. Széman Péter bevezetőjében elmondta, hogy a test és szellem, lélek egészsége egyaránt fontos, és csak együtt érhetők el; ezért tartja fontosnak a pedagógusoknak szervezett továbbképzőket, akár az orvostovábbképzővel együtt, amire már került sor korábban, és jövőre is ezt tervezik. Berek István alpolgármester tanárként emelte ki az ilyen képzések fontosságát; Virág Erzsébet, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség erdélyi regionális elnöke levélben köszöntötte a résztvevőket, sajnálatát fejezve ki, hogy csak délután kapcsolódhatott be a Napok programjaiba. Az üdvözlések után elsőként Csenger Lajosné, a győri Öveges Kálmán gyakorló Iskola igazgatója tartott elméleti és gyakorlati bemutatót a Tehetség.hu oldalról és közösségről a mintegy 30-40 résztvevőnek. Fokozott tehetséggondozás és bizonyos feltételek teljesítése mellett az iskolák tehetségpontként regisztrálhatják magukat, és bekerülhetnek a Tehetség.hu hálózatába. Szünet után Kováts Németh Mária egyetemi tanár beszélt a kultúra- és értékközvetítés dilemmáiról, nehézségeiről a mai relativizálódott világban. Ezt a témát folytatta Szíjártó István irodalomtörténész (mindketten a Százak Tanácsának tagjai), Példánkból több marad meg, mint szavainkból – ez életünk nagy felelőssége című előadásával, a maga utánozhatatlanul magával ragadó stílusában. A délelőtti konferenciát Borbély Károly festőművész előadása zárta, aki a művészet fontosságát emelte ki a nevelésben és a mindennapi életünkben, és azt a szerepét, amivel tekintetünket fel, az ég felé irányíthatja. Az előadások szünetében a résztvevők  megtekinthették Sallay Márton művészeti középiskolás diák ígéretes tehetségről árulkodó festményeit és rajzait.

A továbbképzővel egy időben kezdődött az immár szintén hagyományos Báthory Kupa elnevezésű sakkverseny. Amint Kozma Gábor szakoktató, a verseny egyik szervezője elmondta, 27 szilágysomlyói és szarvasi fiatal nevezett be. A lányok 7–11 éves korosztályának győztesei: I. Huszárik Nelli (Szarvas), II. Plentri Panna (Szarvas), III. Buzea Lorena (Szilágysomlyó); a 12–15 éves korosztályban I. helyezett lett Medvegy Dalma (Szarvas), II. Petrás Márta (Szarvas), III. Aciu Cora (Somlyó); 16 éves kora miatt külön díjazásban részesült a  helybéli Păduran Larisa. A fiúk 7–11 éves korosztályában I. helyezett Oros Vlad (Somlyó), II. Tóth Szabolcs (Szarvas), III. Kováts Kornél (Szavas); a 12–15 éveseknél I. Szilágyi Szilárd, II. Opriş David, III. Ignatiuc Mircea (Somlyó) lett. Szintén a gyerekeknek szervezett program volt a Báthory István emlékfutam (12 éven felülieknek) és -biciklitúra (12 éven aluliaknak), melyet Erdei János vezetett. A második alkalommal sorra kerülő tevékenységen 83 diák vett részt.

Délután fél négykor ismerőst köszönthettünk a Magyar Házban: Miklosovits László albertirsai grafikusművészt, aki Erato – Hommage à Babits Mihály című kiállításával látogatott el hozzánk. A házigazda Széman Rózsa bevezető szavai után, aki elmondta, hogy immáron negyedik alkalommal üdvözölhetjük a művészt Szilágysomlyón, Fazekas László, Albertirsa polgármestere nyitotta meg a kiállítást. De nemcsak a kiállítás megnyitójára került sor, hanem – és itt utalok vissza az első bekezdés végére – egy kötet bemutatójára is, melyet, mint a könyvet bemutató Szabó Zsolttól megtudtuk, Miklosovits László 70. születésnapja tiszteletére adott ki a Báthory Alapítvány és a Művelődés Egyesület Albertirsa városával karöltve. Az eseményen egy-egy vers felolvasásával közreműködött Bálint Szilárd XII. osztályos tanuló, és e sorok írója, valamint énekével köszöntötte a művészt a Szederinda citerazenekar.

A délután a Ioan Ossian Iskolaközpont dísztermében folytatódott, a Báthory István Alapítványi Könyvtár Leghűségesebb Olvasója Díjának (Kincses Ruben Szilárd, VI. oszt.), valamint a 15 éves Szilágysági Magyarok díszokleveleknek átadásával. Idén oklevélben részesült Ţurai Adél magyartanár, Szilágysomlyó (laudáció: Pocsveiler Ilona), Bodea György kémiatanár, a PADIF szervezője, Szilágycseh (laudáció: Vida Katalin), Posta Rozália matematikatanár, néptánccsoport-vezető, Szilágynagyfalu (laudáció: Lukács József), Birtalan István világbajnok kézilabdázó (laudáció: Berek István); valamint post mortem díjat kapott Szakács Mária Réka kémiatanár, aligazgató (laudáció: Vida János), és Balázs Márton néprajzkutató, néprajzi gyűjtő (laudáció: Széman Rózsa). A díjazottakat, mint azt megszokhattuk, ismét a Szederinda citeracsapat köszöntötte. Ezt követően a Vona Éva vezette nyírbátori Lenszirom diákszínjátszó társulat előadására került sor. Tamási Áron Énekes madár c. művét minimális, jelzésszerű díszlettel, természetes, a hétköznapitól elemelt stílusban adták elő, érzékeltetve, de nem túljátszva a székely légkört, megteremtve azt a csodát, amely kicsi Magdó és Móka szerelmét megmentette az ellenük törő irigyektől. A napot a székelyudvarhelyi Balázs Ferenc Vegyeskar fellépése zárta.

Vasárnap délelőtt a hagyományos forgatókönyv szerint reggel kilenckor a polgármester és a város elöljárói fogadták a testvérvárosok küldötteit a Polgármesteri Hivatalban. A római katolikus plébániatemplomban tartott ökumenikus istentisztelet után ünnepélyes koszorúzásra került sor, ahol Széman Péter, az Alapítvány elnöke mellett felszólalt Septimiu Cătălin Ţurcaş polgármester valamint Csulák Péter, a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja is. A XXII. Báthory Napok rendezvénysorozatát a Tokos zenekar, az idei Fölszállott a páva népzenei vetélkedő kategória győztese zárta. Rögtönzött táncukkal közreműködtek a szilágynagyfalui Vadrózsák táncosai  valamint Rózsa Róbert  és párja, Etelka is. A BGA és Communitas Alapítványokon kívül köszönettel tartozunk  mindazoknak, akik akár munkájukkal, akár tárgyi vagy anyagi  adományaikkal segítették, támogatták a Báthory Alapítványt és emelték ünnepünk fényét.

 

Széman Emese Rózsa