Meseszerda : Erzsébet és a rózsák

A november bővelkedik talán leginkább jeles névnapokban, olyanokban, amelyekhez játékok, énekek, rigmusok, babonák, szokások, de sok évszázados megfigyeléseken alapuló időjóslások is kötődnek. 19-én Erzsébet napját ünnepeljük – Isten éltesse az Erzsébeteket!

Erzsébet-legenda

Árpád-házi Szent Erzsébet II. András magyar király és Gertrúdis királyné lánya 1207-ben született Sárospatakon. Kivételes teremtés volt, már gyermekkorához csodás legenda fűződik, amelyet később több is követett. Erzsébet szíve tele volt jóindulattal, elfogadással és szeretettel.                  Történt egyszer, hogy szegény, éhező pártfogoltjainak kenyérdarabokat készült vinni. Környezetében azonban sokan nem nézték jó szemmel jószívűségét, ezért kötényébe rejtette a kenyereket és úgy sietett a kapun kívül várakozó éhezőkhöz. Útközben összetalálkozott apjával, aki, sietségét látva megkérdezte, hogy hova igyekszik oly nagyon és mivel van tele szép köténye? Szegény Erzsébet ijedtében azt felelte hirtelen, hogy rózsákat vágott, azt tette kötényébe, de meg is rémült, hogy hazugság hagyta el száját, odakapott, köténye pedig szétbomlott. De láss csodát, a szétnyílt kötényből valóban gyönyörű rózsák hulltak szerteszét! Így megmenekült a felelősségre vonástól, de továbbra is minden lehetőséget megragadott, hogy segíteni tudjon a bajbajutottakon. Türingiába ment férjhez, ott is folytatta jóindulatú cselekedeteit: árvaházat alapított szegény gyermekek számára, betegeket ápolt, segített rajtuk, ha kellett, saját lakásukon ápolta őket. Olyannyira nem kímélte magát, hogy megbetegedett és fiatalon meg is halt. Sok csodás cselekedete miatt halála után szentté avatták.

Így Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjévé vált. Általába rózsákkal az ölében ábrázolják.

Árpádházi Szent Erzsébet

Neve napjához több gyermekdal, gyermekjáték, de időjárás-jóslás is fűződik.  

A regula szerint az eső ezen a napon enyhe telet jelent, ám ha ekkor havazik, akkor a karácsony is fehérnek ígérkezik. Tehát: amilyen az idő ezen a napon, olyan lesz karácsonykor is.

Ezt jelentik a következő rigmusok is:
– Szent Erzsébet-napjaTél elejét szabja!
vagy Szent Erzsébet-napjaTél erejét szabja!

  • Erzsébet, Katalin havat szokott adni, A bitang marhákat jászolhoz kötözni.
  • Ha havazik e napon, azt is mondják hogy „Erzsébet megrázza a pendelyét” vagy „Erzsébet megrázza a dunyháját.”