Operabérlet

Tájékoztató

Újra bérletet hirdet a Kolozsvári Magyar Opera a 2023-2024-es évadban! A jegyváltással ellentétben a bérletek megvásárlása az egész évadra kedvezményes helyet biztosít tulajdonosának Operánk nézőterén. A felnőtteknek szóló Színes operabérlet amely öt nagyszínpadi előadást tartalmaz 100 lejbe,  míg a középiskolások és egyetemisták részére összeállított Diákbérlet 50 lejbe kerül. A Diákbérletekre érvényes előadások esetén kérjük, részvételi szándékukat jelezzék jegypénztárunknál egy héttel a produkció előtt!

A Színes operabérlet előadásai (ára: 100 lei):

• Giuseppe Verdi: Aida

• Giacomo Puccini: Bohémélet

• Giuseppe Verdi: Traviata

• Giuseppe Verdi: Rigoletto

• Giacomo Puccini: Manon Lescaut

Diákbérlet (ára: 50 lei, diákigazolvány felmutatásával)

• Szabadon választható 5 előadás

Az Opera ezúttal is fenntartja a műsorváltoztatás jogát. Bérletek köthetők az intézmény jegypénztárában hétköznap 10 és 14 óra között. Érdeklődni lehet telefonon is a:

0754-050150, 0741245309   telefonszámokon, illetve az [email protected] e-mail címen.

Aki bérletre tart igényt, jelezze november 20-ig a fent említett telefonszámokon! KÖSZÖNJÜK!

1956 emlékezete

1956 – FORRADALOM SZILÁGYSOMLYÓ TÜKRÉBEN

1956 októberében békés tüntetéssel kezdődő, majd fegyveres felkeléssel folytatódó és véres megtorlásba torkolló forradalom bontakozott ki Magyarországon a Rákosi Mátyás nevével „fémjelzett” kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen.
Az események Erdélyben sem maradtak visszhang nélkül. Bár a magyarországi események nem vezettek kifejezett felkeléshez a romániai magyarság körében, de számos csoportosulás jött létre, amelyek szimpatizáltak a magyar forradalmi törekvésekkel. A magyar forradalom leverése után mindez ürügyül szolgált olyan intézkedésekhez, amelyek jelentősen megnehezítették a romániai magyar kisebbség életét.
Az Erdélyben szervezett csoportok egyike volt az ún. Szilágysomlyói csoport Mike András vezetésével. A magyar forradalommal rokonszenvező és kapcsolatfelvételre szervezkedő csoportot 1956. december elején tartóztatták le. Elsőrendű vádlottja a bírósági iratok szerinti névadója Mike András volt.
A kolozsvári Katonai Bíróság ítélte el őket Nagyváradon, 1957. márc. 28-i tárgyalása után, a BTK 209. paragrafusa 3. pontjának a) betűje, valamint a 304. és a 463. paragrafusok alapján: Mike Andrást 15 évre, Boros Istvánt, Szabó Árpád Gergelyt és Szabó Zakariást 7–7 évre, Szabó Gyulát 3 évre.
Utolsó túlélője a csoportnak Szilágysomlyón Szabó Zakariás volt. Síremléke a katolikus temetőben található. Illesse emlékét főhajtás számos közeli és távolabbi bajtársával együtt.

Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Toldi írójához elküldöm lelkemet

Petőfi és Arany barátsága

Rendkívüli irodalmi esnek lehetett tanúja az a kis számú, de lelkes közönség, aki szombaton este jelen volt a Tóth Péter Lóránd versvándor előadásán. Egy időben rövid, de tartalmában annál mélyebb és szebb barátság kibontakozását és életét kísérte végig az előadó két, a magyar irodalom talán legismertebb két költője tollából származó ismert vagy kevésbé ismert verses és a levelezésükből válogatott prózai szövegek felidézésével.

Köszönjük a lehetőséget a szilágynagyfalui Arany János Napok szervezőinek, személyesen Szőnyi Levente tiszteletes úrnak.

Szeniortánc

Szeniortánc

Kedves szeniortánc iránt érdeklődők! Pénteken, október 13-án délután 6 (18) órától lesz az első találkozó Bakó Magdi csoportvezetővel az EMKE-Magyar házban.

Szeretettel várunk mindenkit!

Október 6.

Faludy György: Október 6.

 A vesztőhelyre sáros út vitt
 és kikericsek kékjei.
 Száz év, s meghaltam volna úgyis-
 vígasztalódott Vécsey.
 Lahner György sírt s a földre nézett,
 Damjanich szekéren feküdt,
 Leiningen felmentő honvédek
 árnyát kereste mindenütt.
 S a táj olyan volt, mint a fácán:
 tarlók, fák vérző foltjai,
 és ők, tarkán, libegve, hátán:
 elhulló, bús-szép tollai.

 Aradon így. A pesti téren
 is ütötték a dobokat,
 de ő; nem félt, csak arca széle
 vetett rózsálló lobokat.
 Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
 Branyiszkónál nevét az égre
 karcolta kardja, a híres.
 Ez volt Dembinski hadsegéde,
 Abancourt Károly ezredes.
 S mi elfeledtük. A miniszter,
 bár hívták, maradtak egyedül.
– Az Al-Dunán szólt mély a gázló
 s vénember már nem menekül.
 Leszek bitófán harci zászló,
 ha sorsom ezt így rótta ki-
s habár magyar volt Csány László,
 úgy halt meg, mint egy római.

 A többit, mintha friss, mély sebből
 fröccsen szét érdes csepű vér,
 Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba,
 Olmützbe vitte a szekér.
 Húszan egy odvas pincelyukban,
 nehéz bilincsben, pipájukkal
 egyensúlyozták magukat:
 így éltek, sakkoztak, dohogtak
 és elmélkedtek, jó urak.
 Kegyelmet vártak s forradalmat,
 áldottak-átkozták a hont
 és írtak vert hadakra verset,
 tábornok Bemre disztichont.

 Volt, aki bírta; más kivénhedt;
 olyik megőrült, de az élet
 sodrából mind-mind kiesett.
 Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
 gömbölyödtek a hitvesek.
 S az ország rothadt. A rabságot
 mindjárt megszokta s elfeküdt
 a földön, mint télvízkor vágott,
 rózsás rügyekkel tele bükk.
 E rügyből egy se bontott zászlót:
 a nagy tavaszi láz heve
 kilobbant, múló szalmaláng volt
 vagy átköltözött másfele,
 Londonba, New Yorkba, Turinba
 és hûs lidércként messze táncolt.

 Száz év s a magyar börtönéjjel
 nem változott száz év alatt
 Száz év s az első fordulóra
 ébredtetek és lassan róva
 a lépést, méláztatok róla,
 mit hozott Világos, Arad:
 száz év hűséges ingaóra,
 én folytatom járástokat,
 mások járják lépéstetek,
 s míg árnyékunk a kőpadlóra
 hull hány nap, hét és hónap óta!
 s kihúnyunk, pisla mécsesek:
 sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
 Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
 árnyatok felénk integet.

 (1950, az ÁVH börtönében)

Szeniortánc

Szeniortánc

50 + korúaknak – de fiatalabbakat is örömmel fogadunk

A nyugati világban közel 50 éve hódít ez az egészségmegőrző, kellemes kikapcsolódást nyújtó, ugyanakkor közösségteremtő táncforma.

A szeniortánc zenére történő, kíméletes mozgás, amely tökéletesen illeszkedik a középkorú vagy idősödő ember szervezetéhez. Tánclépéseken keresztül történik az agy tornáztatása, az idegpályák olajozódása. Nincs szükség sem előzetes tánctudásra, sem partnerre feltétlenül, bármikor be lehet kapcsolódni, csatlakozni. Az alaplépések, egyszerűbb lépéskombinációk, mozgás és táncfigurák kíméletesen illaszkednek az idősödő ember izmai, izületei képességeihez és teherbírásához.

A tánc testre és lélekre egyaránt pozitívan hat, fejleszti a koncentrációképességet, memóriát, egyensúlyérzéket és a koordinációt, összehangolja a két agyféltekét, beindítja az öngyógyító folyamatokat. Ezeken kívűl a tánc örömöt, életenergiát ad, oldja a feszültséget, kiegyensúlyozottá teszi az embert.

Célunk, hogy az egészséges mozgás által sikerélményt, szellemi, lelki feltöltődést, jó hangulatot nyújtsunk és biztosítsunk a résztvevőknek.

XXXI. Báthory Napok és a kereteiben zajló EMKE-rendezvények

Minden eddigi Báthory Napok programsorozatnak a fő eseményei a fejedelem születési idópontjához, szeptember 27- hez legközelebb eső hétvégén zajlanak. Ebben az évben a szeptember 15-17. között megtartott Orvostovábbképző után szeptember 29 – október 1 közé tevődött a programok sűrüje. Pénteken, 29-én az EMKE Magyar Házban a Laczikó Enikő Katalin államtitkár asszony által hozott, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala kiállításának bemutatása indította a hivatalos megnyitót melyet az alapítvány tiszteletbeli elnöke, dr. Széman Péter és jelenlegi elnöke, Kovács Zoltán Zsolt jelentett be. Ezt követően a Petőfi Irodalmi Múzeumnak immár a helyi EMKE birtokába került „Jártam a jelenben, éltem a jövőben” című, Arany János életútján végigvezető kiállítását mutatta be Pocsveiler Ilona, az EMKE titkára.
A délután tartalmas Pedagógus konferenciával folytatódott.
Szombaton pedagógus workshoppal indult a nap a Római Katolikus Közösségi Házban, miközben az EMKE Magyar házban gyermekfoglalkozás zajlott. Délután ugyancsak a közösségi házban díjátadó gála következett, majd az EMKE házban két táblaavatóra került sor. A Báthory István Alapítvány szép emblémás táblával ajándékozta meg a XX. működési évét betöltött EMKE Szilágysomlyó és környéke szervezetet, ezt a ház falán avatták fel. Az udvaron létrehozott Történelmi emlékfalon a város szülöttének, Paszternák Herman József (ismert nevén Joe Pasternak) világhírű filmrendezőnek emléktábláját leplezték le.
A város, városban élő magyarság és természetesen a Báthory István Alapítvány és az EMKE számára legmesszebb mutató eseményt a Báthory-Mártonfi emlékszoba megnyitása jelenti, melyre a táblaavatók után került sor. A pillanatnyilag nem túl sok tárgyi emlékkel rendelkező emlékszobát folyamatosan igyekszünk fejleszteni és mielőbb bekapcsolni a magyar történelmi-turisztikai útvonalakba. Ugyanakkor, az ismeretterjesztő filmek által a helyi iskolák is felhasználhatják majd lehetőségeit. Az EMKE-házban zajló események a kolozsvári Ampelopsis versszínház Petőfi: A helység kalapácsa című felolvasó előadásával zárultak.
A nap a Nagyváradi Művészeti Líceum diákjainak a Római Katolikus templomban tartott színvonalas zenei előadásával folytatódott majd a közösségi ház udvarán a 16. Báthory István cserkéscsapat vidám, tábortüzes programjával ért véget.
Vasárnap az ünnepi szentmisét a templomkertben álló Báthory szobor koszorúzási ünnepsége követte, amely mozzanat egyben mindenkor a Báthory Napok záróeseménye.

Táncház

Ismét pezsgő hangulatú táncház részesei lehettünk az idei Báthory Napok második részének bevezető, mai szóhasználattal élve 0-ik napján. Rózsa Róbert táncoktató és felesége, Rózsa Etelka vezetésével közel 70 gyerek ropta izzadásig a táncot. A talpalávalót a Szamosújvárról érkezett fiatal és kiváló Bagó zenekar szolgáltatta ugyancsak fáradhatatlan energiával és lelkesedéssel. Reméljük mindenkiben új erőt, energiát és jó érzést táplált ez a táncos nap. Köszönjük a Római Katolikus egyházközösségnek, hogy ez alkalommal is rendelkezésünkre bocsájtotta a Közösségi házat valamint a Magyar Népművelők Egyesületének, hogy befogadott programsorozatába és támogatta táncházunkat.

A szervezet fontosabb tevékenységeit jeleníti meg